Translations by Ihar Hrachyshka

Ihar Hrachyshka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1566 results
~
New Folder with Selection (%'d Item)
New Folder with Selection (%'d Items)
2012-12-18
Новая папка з вылучаным (%'d элемент)
Новая папка з вылучаным (%'d элементы)
Новая папка з вылучаным (%'d элементаў)
~
Relevance
2012-10-03
Дарэчнасць
~
When to show thumbnails of files
2012-10-03
Калі трэба паказваць мініяцюры файлаў
~
A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: "size", "type", "date_modified", "owner", "group", "permissions", and "mime_type".
2012-10-03
Спіс подпісаў пад значком ў рэжыме значкоў і на стале. Сапраўдная колькасць подпісаў залежыць ад узроўню маштабавання. Вось некаторыя з магчымых значэнняў: "size" (памер), "type" (тып), "date_modified" (дата апошняй мадыфікацыі), "owner" (уласнік), "group" (група), "permissions" (дазволы) і "mime_type" (MIME-тып).
~
When a folder is visited this viewer is used unless you have selected another view for that particular folder. Possible values are "list-view", and "icon-view".
2012-10-03
Пры наведванні папкі будзе ўжыты гэты аглядальнік, калі іншае не было адмыслова вызначана для гэтай папкі. Магчымыя значэнні: "list-view" (рэжым спіса) і "icon-view" (рэжым значкоў).
~
Relevance rank for search
2012-10-03
Ранг дарэчнасці да пошуку
~
Speed tradeoff for when to show a file as a thumbnail. If set to "always" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "local-only" then only show thumbnails for local file systems. If set to "never" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type.
2012-10-03
Гэта опцыя ўплывае на хуткасць паказу мініяцюр файлаў. Калі ключ мае значэнне "always", аглядальнік будзе заўсёды паказваць мініяцюры, нават калі папка месціцца на аддаленым серверы. Калі ключ мае значэнне "local-only", мініяцюры паказваюцца толькі для мясцовых файлавых сістэм. Калі ж ён мае значэнне "never", тады мініяцюры ніколі не паказваюцца, а замест іх ужываецца звычайны значок. Нягледзячы на назву ключа, гэта настройка ўплывае на ўсе тыпы файлаў з магчымасцю папярэдняга агляду.
~
Me
2012-09-23
Мой
~
Move the selected folder out of the trash to “%s”
2012-08-30
Перамясціць вылучаную папку са сметніцы ў "%s"
~
Move the selected folders out of the trash to “%s”
2012-08-30
Перамясціць вылучаныя папкі са сметніцы ў "%s"
~
Move the selected folders out of the trash
2012-08-30
Перамясціць вылучаныя папкі са сметніцы
~
Move Down
2012-08-30
Пасунуць ніжэй
~
Move Up
2012-08-30
Пасунуць вышэй
~
Change Permissions for Enclosed Files
2012-08-30
Змяненне дазволаў для файлаў, змешчаных унутры
~
Move the selected files out of the trash to “%s”
2012-08-30
Перамясціць вылучаныя файлы са сметніцы ў "%s"
~
Move the selected file out of the trash
2012-08-30
Перамясціць вылучаны файл са сметніцы
~
Move the selected item out of the trash to “%s”
2012-08-30
Перамясціць вылучаны элемент са сметніцы ў "%s"
~
Move the selected files out of the trash
2012-08-30
Перамясціць вылучаныя файлы са сметніцы
~
Move the selected folder out of the trash
2012-08-30
Перамясціць вылучаную папку са сметніцы
~
Move the selected items out of the trash
2012-08-30
Перамясціць вылучаныя элементы са сметніцы
~
Move the selected item out of the trash
2012-08-30
Перамясціць вылучаны элемент са сметніцы
~
Move the selected file out of the trash to “%s”
2012-08-30
Перамясціць вылучаны файл са сметніцы ў "%s"
~
Move the selected items out of the trash to “%s”
2012-08-30
Перамясціць вылучаныя элементы са сметніцы ў "%s"
~
Change
2012-08-30
Змяніць
~
Use “%s” to open the selected item
Use “%s” to open the selected items
2012-08-21
Ужыць "%s", каб адкрыць вылучаны элемент
Ужыць "%s", каб адкрыць вылучаныя элементы
Ужыць "%s", каб адкрыць вылучаныя элементы
~
Moving file %'d of %'d (in “%B”) to “%B”
2012-08-21
Перамяшчэнне %'d з %'d файлаў (з "%B") у "%B"
~
Run or manage scripts
2012-08-21
Запуск і кіраванне сцэнарыямі
~
Display and edit bookmarks
2012-08-21
Прагляд і рэдагаванне закладак
~
Copying file %'d of %'d (in “%B”) to “%B”
2012-08-21
Капіраванне %'d з %'d файлаў (з "%B") у "%B"
~
If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup menu of the volume.
2012-08-21
Калі вы хочаце адмацаваць дыскавы том, задзейнічайце элемент меню "Адмацаваць том".
~
You cannot move the volume “%s” to the trash.
2012-08-21
Нельга выкінуць дыскавы том "%s" у сметніцу.
~
Preparing to Move to “%B”
2012-08-21
Падрыхтоўка да перамяшчэння ў "%B"
~
Restore each selected icons to its original size
2012-08-21
Аднавіць арыгінальны памер для ўсіх вылучаных значкоў
~
Recent files
2012-08-21
Нядаўнія файлы
~
Empty
2012-08-21
Ачысціць
~
Run “%s” on any selected items
2012-08-21
Запусціць "%s" для ўсіх вылучаных элементаў
~
List
2012-08-21
Спіс
~
Files Preferences
2012-08-21
Настройкі кіраўніка файлаў
~
Restore
2012-08-21
Аднавіць
~
Create a new document from template “%s”
2012-08-21
Стварыць новы дакумент з шаблону "%s"
~
Duplicating file %'d of %'d (in “%B”)
2012-08-21
Стварэнне дубліката %'d з %'d файлаў (у "%B")
~
Copying file %'d of %'d to “%B”
2012-08-21
Капіраванне %'d з %'d файлаў у "%B"
~
If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the volume.
2012-08-21
Калі вы хочаце выняць носьбіт з прывода, задзейнічайце элемент меню "Выняць".
~
Move the open folder out of the trash to “%s”
2012-08-21
Перамясціць адкрытую папку са сметніцы ў "%s"
~
Bookmark this Location
2012-08-21
Стварыць закладку для гэтага месца
~
Select Destination
2012-08-21
Выбар месца прызначэння
~
Make item the wallpaper
2012-08-21
Зрабіць файл абрусам стала
~
Recent
2012-08-21
Нядаўняе
~
%-I:%M %P
2012-08-21
%-H:%M
~
Make the selected icons resizable
2012-08-21
Дазволіць змяненне памераў вылучаных значкоў