Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Ku u shfaqën menutë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-26
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Kontrollon vendndodhjen e shfaqjes së menusë. TODO: shto më tepër
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-01
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Nëse duhen ruajtur të dhënat e përdorimit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-01
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Kur HUD ekzekuton veprimet ai e ruan ekzekutimin në mënyrë që rezultatet e ardhshme të jenë më të mira. Disa përdorues mund të zgjedhin që nuk i duan këto të dhëna të ruhen. Nëse është kështu ata duhet ta çaktivizojnë këtë parametër.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-01
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Dënimi që i jepet një teme të menusë që është në një tregues.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-01
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Për të pasur temat e menusë së programeve që të shfaqen më lart në rezultatet e kërkimit një ndëshkim i lehtë i jepet temave të menusë së treguesit. Kjo vlerë përfaqëson përqindjen e atij ndëshkimi kështu që vlera '50' është 50% shtesë e vlerës së llogaritur.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-14
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Ndëshkim për gërma shtesë që i shtohen kërkimit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-01
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ndëshkimi për çdo gërmë shtesë në rreshtin e kërkimit e cila nuk shfaqet në tekstin e një teme të menusë.

Ky ndëshkim do të aplikohet përshembull nëse përdoruesi shtypi "skeedar" kur kërkon temën e menusë "Skedar".
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-14
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Ndëshkimi i aplikuar nëse lëshohet një gërmë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-01
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ndëshkimi për çdo gërmë të pavendosur në rreshtin e kërkimit, krahasuar me tekstin e një teme të menusë. Kjo i aplikohet vetëm gërmave që mungojnë dhe që nuk janë në fund të termit të kërkimit.

Ky ndëshkim i aplikohet përdoruesit që shtyp përshembull "skdar" kur kërkon për temën e menusë "Skedar".
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-14
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.