Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
On es mostren els menús
Translated by David Planella on 2012-03-09
Reviewed by Sergi Mateo on 2012-03-10
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Controla la ubicació on es mostren els menús.
Translated by David Planella on 2012-03-09
Reviewed by Sergi Mateo on 2012-03-10
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Si cal emmagatzemar les dades d'utilització
Translated by David Planella on 2012-03-09
Reviewed by Sergi Mateo on 2012-03-10
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Quan el HUD executa operacions, aquest emmagatzema l'execució per obtenir millors resultats en el futur. Alguns usuaris potser no volen que s'emmagatzemin aquestes dades. En aquest cas s'hauria d'inhabilitar aquesta propietat.
Translated by David Planella on 2012-03-29
Reviewed by Joan Duran on 2012-03-30
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
La penalització que es dóna a un element de menú que és un indicador
Translated by Sergi Mateo on 2012-03-10
Reviewed by David Planella on 2012-03-12
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Amb la finalitat que els elements de menú d'aplicacions apareguin més amunt en els resultats de les cerques es penalitza lleugerament els elements del menú d'indicacions. Aquest valor representa el percentatge d'aquesta penalització de manera que un valor de «50» és un 50% addicional a la distància calculada.
Translated by Joan Duran on 2012-04-08
Reviewed by David Planella on 2012-04-16
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Penalització per caràcters addicionals que s'han afegit a la cerca
Translated by Sergi Mateo on 2012-03-10
Reviewed by David Planella on 2012-03-12
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
La penalització per cada caràcter addicional en la cadena de cerca que no apareix en el text d'un element del menú.

Per exemple, aquesta penalització s'aplicaria si l'usuari tecleja «fiitxer» quan es cerca l'element de menú «Fitxer».
Translated by Joan Duran on 2012-04-08
Reviewed by David Planella on 2012-04-13
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Penalització que s'aplica si es descarta un caràcter
Translated by Joan Duran on 2012-03-28
Reviewed by Sergi Mateo on 2012-03-29
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
La penalització per cada caràcter que es descarta de la cadena de cerca, en comparació amb el text d'un element del menú. Només s'aplica als caràcters que falten que no estan al final del terme de la cerca.

Per exemple, aquesta penalització s'aplicaria si l'usuari tecleja «ftxer» quan es cerca l'element de menú «Fitxer».
Translated by Joan Duran on 2012-04-08
Reviewed by David Planella on 2012-04-13
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David Planella, Joan Duran, Sergi Mateo, Yolanda Robla.