Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
~
API-key:
2010-06-03
API-key:
~
<span size="small"><b>Example:</b> username</span> You will need to enable "API access" to retrieve an API key, <a href="http://www.qaiku.com/settings/api/">http://www.qaiku.com/settings/api/</a>
2010-06-03
<span size="small"><b>Shembull:</b> username</span> Juve ju nevojitet të aktivizoni "hyrjen API" për të marrë një çelës API, <a href="http://www.qaiku.com/settings/api/">http://www.qaiku.com/settings/api/</a>
~
Authorize with facebook
2010-06-03
Autorizoje me facebook
~
Facebook authorized
2010-06-03
Facebook u autorizua
~
_Authorize
2010-06-03
_Autorizo
~
Remote key:
2010-06-03
Çelësi i largët:
~
_Send Messages
2010-06-03
_Dërgo Mesazhe
~
<span size="small"><b>Example:</b> username</span> friendfeed requires a "remote key" for access from gwibber, you can find your's at <a href="https://friendfeed.com/account/api">https://friendfeed.com/account/api</a>
2010-06-03
<span size="small"><b>Shembull:</b> username</span> friendfeed kërkon një "çelës të largët" për tu hapur nga gwibber, ju mund ta gjeni tuajin tek <a href="https://friendfeed.com/account/api">https://friendfeed.com/account/api</a>
~
_Receive Messages
2010-06-03
_Merr Mesazhet
~
<span size="small"><b>Example:</b> username</span>
2010-06-03
<span size="small"><b>Shembull:</b> pseudonimi</span>
~
Add _new account for:
2010-06-03
Shto _llogari të re për:
~
_Add
2010-06-03
_Shto
~
Login I_D:
2010-06-03
I_D e hyrjes:
~
%s has been authorized by Facebook
2010-06-03
%s është autorizuar nga Facebook
~
<p>Please wait...</p>
2010-06-03
<p>Ju lutemi të prisni...</p>
~
Add, edit, and delete your broadcast accounts
2010-06-03
Shto, ndrysho dhe fshij llogarit e ndjekjeve
~
Broadcast Accounts
2010-06-03
Llogaritë e Transmetimit
1.
Gwibber
2010-06-03
Gwibber
2.
Social Client
2010-06-03
Klient Shoqëror
3.
Gwibber Social Client
2010-06-03
Gwibber Klient Shoqëror
4.
Update your microblog and follow your contacts' statuses
2010-06-03
Perditsoni mikroblogun tuaj dhe ndiqni statusin e kontaktueseve.
5.
Broadcast Preferences
2010-06-03
Preferencat e Transmetimit
6.
Change your broadcast preferences
2010-06-03
Ndryshoni preferencat tuaja të transmetimit
28.
Images
2010-06-03
Imazhet
31.
Home
2010-06-03
Shtëpia
34.
_Gwibber
2010-06-03
_Gwibber
36.
_Edit
2010-06-03
_Ndrysho
38.
_Refresh
2010-06-03
_Rifresko
39.
_Quit
2010-06-03
_Dil
41.
_Accounts
2010-06-03
_Llogaritë
42.
_Preferences
2010-06-03
_Parapëlqime
43.
_About
2010-06-03
_Rreth
63.
Send
2010-06-03
Dërgo
73.
_Reply
2010-06-03
_Pergjigju
77.
Liked
2010-06-03
Pelqen
91.
Private
2010-06-03
Vetjake
122.
%(year)d year ago
%(year)d years ago
2010-06-03
%(year)d vit më parë
%(year)d vite më parë
123.
%(day)d day ago
%(day)d days ago
2010-06-03
%(day)d ditë më parë
124.
%(hour)d hour ago
%(hour)d hours ago
2010-06-03
%(hour)d orë më parë
%(hour)d orë më parë
125.
%(minute)d minute ago
%(minute)d minutes ago
2010-06-03
%(minute)d minutë më parë
%(minute)d minuta më parë
126.
Just now
2010-06-03
Thjesht tani
127.
%(sec)d second ago
%(sec)d seconds ago
2010-06-03
%(sec)d sekondë më parë
%(sec)d sekonda më parë
135.
<b>Update</b>
2010-06-03
<b>Përditëso</b>
142.
<b>Advanced</b>
2010-06-03
<b>Të Avancuara</b>