Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
12 of 2 results
681.
Running nozzle check, please ensure paper is in the printer.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Izvaja se preverjanje šob. Prepričajte se, da je papir v tiskalniku.
Translated by Matej Urbančič on 2012-06-14
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-06-22
In upstream:
Poganjanje preverjanja šob. Prepričajte se, da je papir v tiskalniku.
Suggested by Andrej Znidarsic on 2011-03-06
Located in src/escputil/escputil.c:1957
682.
Please read these instructions very carefully before proceeding.

This utility lets you align the print head of your Epson Stylus inkjet
printer. Misuse of this utility may cause your print quality to degrade
and possibly damage your printer. This utility has not been reviewed by
Seiko Epson for correctness, and is offered with no warranty at all. The
entire risk of using this utility lies with you.

This utility prints %d test patterns. Each pattern looks very similar.
The patterns consist of a series of pairs of vertical lines that overlap.
Below each pair of lines is a number between %d and %d.

When you inspect the pairs of lines, you should find the pair of lines that
is best in alignment, that is, that best forms a single vertical line.
Inspect the pairs very carefully to find the best match. Using a loupe
or magnifying glass is recommended for the most critical inspection.
It is also suggested that you use a good quality paper for the test,
so that the lines are well-formed and do not spread through the paper.
After picking the number matching the best pair, place the paper back in
the paper input tray before typing it in.

Each pattern is similar, but later patterns use finer dots for more
critical alignment. You must run all of the passes to correctly align your
printer. After running all the alignment passes, the alignment
patterns will be printed once more. You should find that the middle-most
pair (#%d out of the %d) is the best for all patterns.

After the passes are printed once more, you will be offered the
choices of (s)aving the result in the printer, (r)epeating the process,
or (q)uitting without saving. Quitting will not restore the previous
settings, but powering the printer off and back on will. If you quit,
you must repeat the entire process if you wish to later save the results.
It is essential that you not turn your printer off during this procedure.

There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Pred nadaljevanjem zelo pozorno preberite ta navodila.

Ta pripomoček vam omogoča poravnavo vašega brizgalnega tiskalnika
Epson Stylus. Napačna uporaba tega pripomočka lahko poslabša kakovost tiska
in morda poškoduje vaš tiskalnik. Pravilnosti tega pripomočka Seiko Epson
ni preveril zato je ponujen brez garancije. Celotno tveganje
uporabe tega pripomočka leži na vas.

Ta pripomoček natisne %d preizkusnih vzorcev, ki so videti zelo
podobno. Vzorci so sestavljeni iz več parov navpičnih črt, ki se prekrivajo.
Pod vsakim parom vrstic je število med %d in %d.

Preglejte natisnjen papir in najdite par vrstic, ki je najboljše poravnan.
To pomeni, da najboljše tvori eno navpično črto.
Za najbolj kritično preučevanje je priporočena uporaba lupe ali povečevalnega
stekla. Predlagamo vam, da za preizkus uporabite papir dobre kakovosti,
zato da so vrstice dobro oblikovane in se ne razširijo skozi papir.
Po izbiri števila, ki se ujema z najboljšim papirjem, pred njegovim vnosom
postavite papir nazaj.

Vzorci so si zelo podobni, vendar kasnejši vzorci uporabljajo finejše pike za
bolj kritično poravnavo. Za pravilno poravnavo tiskalnika je treba zagnati vse prehode. Po zaganjanju vzorca poravnave bo natisnjen še enkrat.
Srednji par (št. %d od %d) bi moral biti najboljši.
Nato boste lahko rezultat (s)hranili na tiskalnik, (r) - ponovili postopek ali
(q) - končali brez shranjevanja. Končanje ne bo obnovilo prejšnjih nastavitev. To
lahko dosežete z izklopom in ponovnim vklopom tiskalnika. V primeru da končate,
boste morali za shranjevanje rezultatov celoten postopek ponoviti še enkrat. Med
tem postopkom tiskalnika ne smete izklopiti.

Translated by Matej Urbančič on 2012-06-14
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-06-22
In upstream:
Pred nadaljevanjem zelo pozorno preberite ta navodila.

Ta pripomoček vam omogoča poravnavo vašega brizgalnega tiskalnika
Epson Stylus. Napačna uporaba tega pripomočka lahko poslabša kakovost tiska
in morda poškoduje vaš tiskalnik. Pravilnosti tega pripomočka Seiko Epson
ni preveril zato je ponujen brez garancije. Celotno tveganje
uporabe tega pripomočka leži na vas.

Ta pripomoček natisne %d preizkusnih vzorcev, ki so videti zelo
podobno. Vzorci so sestavljeni iz več parov navpičnih črt, ki se prekrivajo.
Pod vsakim parom vrstic je število med %d in %d.

Preglejte natisnjen papir in najdite par vrstic, ki je najboljše poravnan.
To pomeni, da najboljše tvori eno navpično črto.
Za najbolj kritično preučevanje je priporočena uporaba lupe ali povečevalnega
stekla. Predlagamo vam, da za preizkus uporabite papir dobre kakovosti,
zato da so vrstice dobro oblikovane in se ne razširijo skozi papir.
Po izbiri števila, ki se ujema z najboljšim papirjem, pred njegovim vnosom
postavite papir nazaj.

Vzorci so si zelo podobni, vendar kasnejši vzorci uporabljajo finejše pike za
bolj kritično poravnavo. Za pravilno poravnavo svojega tiskalnika morate pognati vse prehode. Po poganjanju vzorca poravnave bo natisnjen še enkrat.
Srednji par (št. %d od %d) bi moral biti najboljši.
Nato boste lahko rezultat (s)hranili na tiskalnik, (r) - ponovili postopek ali
(q) - končali brez shranjevanja. Končanje ne bo obnovilo prejšnjih nastavitev. To
lahko dosežete z izklopom in ponovnim vklopom tiskalnika. V primeru da končate,
boste morali za shranjevanje rezultatov celoten postopek ponoviti še enkrat. Med
tem postopkom tiskalnika ne smete izklopiti.

Suggested by Andrej Znidarsic on 2011-03-06
Located in src/escputil/escputil.c:1961
12 of 2 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aleksej Lazanski, Andrej Znidarsic, Klemen Košir, Klemen Meglic, Matej Urbančič, Matic Pribozic Repovs, Miha Gašperšič, Vid Cirman, christooss.