Translations by Daniel Nylander

Daniel Nylander has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1903 results
~
The type of values after style lookup
2012-04-07
Typen av värden efter stiluppslag
~
Specified type
2012-03-07
Angiven typ
~
The type of values after parsing
2012-03-07
Typen av värden efter tolkning
~
Computed type
2012-03-07
Beräknad typ
~
TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintDialog
2010-11-25
TRUE om kombinationsrutor i sidkonfigurationen är inbäddade i GtkPrintDialog
~
Whether this tag affects the cell background color
2010-11-25
Huruvida denna tagg påverkar cellbakgrundsfärgen
1.
Display
2011-01-24
Display
2.
Cursor type
2011-03-16
Markörtyp
3.
Standard cursor type
2011-03-16
Standardtyp för markör
4.
Display of this cursor
2011-03-16
Visning av denna markör
5.
Device Display
2011-01-24
Enhetsdisplay
6.
Display which the device belongs to
2011-01-24
Display som enheten tillhör
7.
Device manager
2011-01-24
Enhetshanterare
8.
Device manager which the device belongs to
2011-01-24
Enhetshanteraren som enheten tillhör
9.
Device name
2011-01-24
Enhetsnamn
10.
Device type
2011-01-24
Enhetstyp
11.
Device role in the device manager
2011-01-24
Enhetsroll i enhetshanteraren
12.
Associated device
2011-01-24
Associerad enhet
13.
Associated pointer or keyboard with this device
2011-03-16
Associerad muspekare eller tangentbord med denna enhet
14.
Input source
2011-03-16
Inmatningskälla
15.
Source type for the device
2011-01-24
Källtyp för enheten
16.
Input mode for the device
2011-01-24
Inmatningsläge för enheten
17.
Whether the device has a cursor
2011-01-24
Huruvida enheten har en markör
18.
Whether there is a visible cursor following device motion
2011-01-24
Huruvida det finns en synlig markör som följer enhetsrörelser
19.
Number of axes in the device
2011-01-24
Antal axlar i enheten
20.
Display for the device manager
2011-01-24
Display för enhetshanteraren
21.
Default Display
2010-11-25
Standarddisplay
22.
The default display for GDK
2010-11-25
Standarddisplayen för GDK
23.
Font options
2010-11-25
Typsnittsalternativ
24.
The default font options for the screen
2010-11-25
Standardtypsnittsalternativen för skärmen
25.
Font resolution
2010-11-25
Typsnittsupplösning
26.
The resolution for fonts on the screen
2010-11-25
Upplösningen för typsnitt på skärmen
27.
Cursor
2010-11-25
Markör
28.
Opcode
2011-03-16
Opcode
29.
Opcode for XInput2 requests
2011-03-16
Opcode för XInput2-begäran
30.
Major
2012-04-07
Större
31.
Major version number
2012-04-07
Större versionsnummer
32.
Minor
2012-04-07
Mindre
33.
Minor version number
2012-04-07
Mindre versionsnummer
34.
Device ID
2011-03-16
Enhets-id
35.
Device identifier
2011-01-24
Enhetsidentifierare
36.
Cell renderer
2012-04-07
Cellrenderare
37.
The cell renderer represented by this accessible
2012-04-07
Cellrenderaren som representeras av denna accessible
38.
Has Opacity Control
2010-11-25
Har opakhetskontoll
39.
Whether the color selector should allow setting opacity
2010-11-25
Huruvida färgväljaren ska tillåta inställning av opakhet
40.
Has palette
2010-11-25
Har palett
41.
Whether a palette should be used
2010-11-25
Huruvida en palett ska användas
42.
Current Color
2010-11-25
Aktuell färg
43.
The current color
2010-11-25
Den aktuella färgen
44.
Current Alpha
2010-11-25
Aktuellt alfavärde