Translations by Arve Eriksson

Arve Eriksson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
171.
Accelerator Group
2012-11-21
Acceleratorgrupp
172.
The accelerator group the actions of this group should use.
2012-11-21
Acceleratorgruppen åtgärderna i den här gruppen ska använda.
233.
Active window
2012-11-21
Aktivt fönster
234.
The window which most recently had focus
2012-11-21
Fönstret som senast var i fokus
277.
Non-Homogeneous
2011-07-17
Icke-homogen
278.
If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing
2011-07-17
Om SANT kommer homogen storlek inte gälla för delrutan
409.
Whether the cell background color is set
2012-11-21
Om cellens bakgrundsfärg är angiven eller inte
507.
Placeholder text
2011-07-17
Utfyllnadstext
508.
Text rendered when an editable cell is empty
2012-11-21
Text som visas när en redigerbar cell är tom
630.
Animated
2012-11-21
Animerad
631.
Set if the value can be animated
2012-11-21
Ange om värdet kan animeras
687.
Show text in the entry when it's empty and unfocused
2011-07-17
Visa text i posten när den är tom och utan fokus
724.
Completion
2011-07-17
Komplettering
725.
The auxiliary completion object
2011-07-17
Det fristående kompletteringsobjektet
726.
Purpose
2012-11-21
Syfte
727.
Purpose of the text field
2012-11-21
Textfältets syfte
728.
hints
2012-11-21
vinkar
729.
Hints for the text field behaviour
2012-11-21
Vinkningar för textfältets beteende
767.
Whether the expander will resize the toplevel window upon expanding and collapsing
2011-07-17
Om expanderaren ska ändra storlek på toppnivåfönstret vid utvidgning och sammandragning
916.
Currently filled value level
2012-11-21
För närvarande fylld värdenivå
917.
Currently filled value level of the level bar
2012-11-21
För närvarande fylld värdenivå för nivåraden
918.
Minimum value level for the bar
2012-11-21
Minsta värdenivå för raden
919.
Minimum value level that can be displayed by the bar
2012-11-21
Minsta värdenivån som kan visas i raden
920.
Maximum value level for the bar
2012-11-21
Maximal värdenivå för raden
921.
Maximum value level that can be displayed by the bar
2012-11-21
Maximal värdenivå som kan visas i raden
922.
The mode of the value indicator
2012-11-21
Läget för värdeindikatorn
923.
The mode of the value indicator displayed by the bar
2012-11-21
Läget för värdeindikatorn som visas i raden
924.
Minimum height for filling blocks
2012-11-21
Minsta höjd för fyllande block
925.
Minimum height for blocks that fill the bar
2012-11-21
Minsta höjd för block som fyller raden
926.
Minimum width for filling blocks
2012-11-21
Minsta bredd för fyllande block
927.
Minimum width for blocks that fill the bar
2012-11-21
Minsta bredd för block som fyller raden
932.
Permission
2011-07-17
Tillstånd
933.
The GPermission object controlling this button
2011-07-17
Objektet GPermission kontrollerar den här knappen
934.
Lock Text
2011-07-17
Låsningstext
935.
The text to display when prompting the user to lock
2011-07-17
Texten som ska visas när användaren tillfrågas om att låsa
936.
Unlock Text
2011-07-17
Upplåsningstext
937.
The text to display when prompting the user to unlock
2011-07-17
Texten som ska visas när användaren tillfrågas om att låsa upp
938.
Lock Tooltip
2011-07-17
Verktygstips för låsning
939.
The tooltip to display when prompting the user to lock
2011-07-17
Verktygstipset som ska visas när användaren tillfrågas om att låsa
940.
Unlock Tooltip
2011-07-17
Verktygstips för upplåsning
941.
The tooltip to display when prompting the user to unlock
2011-07-17
Verktygstipset som ska visas när användaren tillfrågas om att låsa upp
942.
Not Authorized Tooltip
2011-07-17
Verktygstips för saknat tillstånd
943.
The tooltip to display when prompting the user cannot obtain authorization
2011-07-17
Verktygstipset som ska visas när användaren meddelas om att han/hon inte kan komma åt systemet
951.
popup
2012-11-21
popup
952.
The dropdown menu.
2012-11-21
Den utfällbara menyn.
953.
menu
2012-11-21
meny
954.
menu-model
2012-11-21
menymodell
955.
The dropdown menu's model.
2012-11-21
Den utfällbara menyns modell.
956.
align-widget
2012-11-21
rätta komponent
2012-11-21
justera komponent