Translations by Maciej Bęcławski

Maciej Bęcławski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
~
Define a menuentry.
2011-02-15
Zdefiniuj wpis menu.
~
Users allowed to boot this entry.
2011-02-15
Użytkownicy autoryzowani do uruchomienia tej komendy.
~
Keyboard key for this entry.
2011-02-15
Klawisz przypisany do tego wpisu.
~
Show v2 and v3 tablesv only.
2011-02-15
Pokaż tylko tabele v2 and v3.
~
Show v1 tables only.
2011-02-15
Pokaż tylko tabele v1.
~
Simulate grub-legacy password command in menuentry mode
2011-02-15
Symuluj komendę password starego grub'a w trybie elementu menu.
~
Simulate grub-legacy password command
2011-02-15
Symuluj komendę password starego grub'a.
~
Simulate grub-legacy modulenounzip command
2011-02-15
Symuluj komendę modulenounzip starego grub'a.
~
Simulate grub-legacy initrd command
2011-02-15
Symuluj komendę initrd starego grub'a.
~
Simulate grub-legacy kernel command
2011-02-15
Symuluj komendę kernel starego grub'a.
~
Write dword VALUE to PORT.
2011-02-15
Zapisz WARTOŚĆ długiego słowa (dword) do PORT'u.
~
Write word VALUE to PORT.
2011-02-15
Zapisz WARTOŚĆ słowa(word) do PORT'u.
~
Read byte from PORT.
2011-02-15
Odzytaj bajt z PORT'u.
~
Read word from PORT.
2011-02-15
Odczytaj word z PORT'u.
~
Read dword from PORT.
2011-02-15
Orczytaj dword z PORT'u.
~
Write byte VALUE to PORT.
2011-02-15
Zapisz WARTOŚĆ bajtu do PORT'u.
~
Load another config file without changing context but take only menuentries.
2011-02-15
Wczytaj inny plik konfiguracji bez zmiany treści, zachowaj jedynie pozycje z menu.
~
Expose v2 and v3 tables.
2011-02-15
Pokaż tabele v2 i v3.
~
Expose v1 tables.
2011-02-15
Pokaż tabels v1.
5.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2011-02-15
Nie wczytuj tabel hostów oddzielonych przecinkami.
6.
Load only tables specified by comma-separated list.
2011-02-15
Wczytuj tylko tabele oddzielone przecinkami.
46.
Fix video problem.
2011-02-15
Napraw problem wyświetlania obrazu.
62.
Don't stop after first error.
2011-02-15
Nie zatrzymój po pierwszym błedzie.
63.
Uncompress file before checksumming.
2011-02-15
Rozpakuj plik przed sprawdzaniem sum kontrolnych.
68.
Compute or check hash checksum.
2011-02-15
Oblicz lub sprawdź sumy kontrolne.
119.
Show APM information.
2011-02-15
Pokaż informacje APM.
148.
PORT
2011-02-15
PORT
158.
Load a keyboard layout.
2011-02-15
Wczytaj układ klawiatury.
165.
Parse legacy config in same context
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na te same wartości.
166.
Parse legacy config in new context
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na nowe wartości.
185.
Show ACPI information.
2011-02-15
Pokaż informacje ACPI.
210.
Menu entry type.
2011-02-15
Rodzaj elementów menu.
221.
Define a submenu.
2011-02-15
Zdefiniuj pod-menu.
248.
USER PBKDF2_PASSWORD
2011-02-15
HASŁO PBKDF2 UŻYTKOWNIKA
249.
Set user password (PBKDF2).
2011-02-15
Ustaw hasło (PBKDF2) użytkownika.