Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1006 results
~
Integrated in menu bar and hidden
2012-04-08
Integrat a la barra de menú i ocult
~
Integrated in menu bar and visible
2012-04-08
Integrat a la barra de menú i visible
~
I don't know how to open the file '%s'. Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported. Please select a different picture instead.
2011-05-21
No es pot obrir el fitxer «%s». Potser es tracta d'un tipus d'imatge que encara no és compatible. Seleccioneu una altra imatge.
~
Object that controls the property (normally a widget)
2011-05-21
Objecte que controla la propietat (normalment un giny)
~
Couldn't find the file '%s'. Please make sure it exists and try again, or choose a different background picture.
2011-05-21
No s'ha pogut trobar el fitxer «%s». Assegureu-vos que existeix i intenteu-ho de nou, o trieu una altra imatge de fons.
~
Key
2011-05-21
Clau
~
GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply
2011-05-21
El conjunt de canvis al GConf que contenen les dades que s'han de reenviar al client GConf quan s'apliquin
~
Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget
2011-05-21
La crida de retorn que s'emetrà quan les dades s'hagin de convertir des del GConf cap al giny
~
Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget
2011-05-21
La crida de retorn que s'emetrà quan les dades s'hagin de convertir al GConf des del giny
~
GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply
2010-03-01
El conjunt de canvis al GConf que contenen les dades que s'han de reenviar al client GConf quan s'apliqui
~
GConf key to which this property editor is attached
2010-03-01
La clau del GConf que vincula aquest editor de propietats
~
Error saving the new shortcut
2009-02-12
S'ha produït un error en desar la drecera nova
~
Too many custom shortcuts
2009-02-12
Hi ha massa dreceres personalitzades
1.
Tile
2010-03-01
Mosaic
2.
Zoom
2011-05-21
Amplia
2009-07-02
Zoom
3.
Center
2010-03-01
Centra
4.
Scale
2010-03-01
Escala
5.
Fill
2011-05-21
Omple
6.
Span
2011-05-21
Comparteix
2010-03-11
Separació
8.
Changes throughout the day
2011-05-21
Canvia durant el dia
10.
Swap colors
2012-03-19
Intercanvia els colors
11.
Secondary color
2012-03-19
Color secundari
12.
Add wallpaper
2011-09-27
Afegeix un fons de pantalla
13.
Remove wallpaper
2011-09-27
Suprimeix el fons de pantalla
14.
Add dots
2012-04-08
Afegeix punts
16.
<b>Launcher icon size</b>
2012-04-08
<b>Mida de les icones del llançador</b>
19.
<span size="small">The launcher will reveal when moving the pointer to the defined hot spot.</span>
2012-04-08
<span size="small">El llançador es mostrarà quan es mogui el punter al punt definit.</span>
20.
Reveal location:
2012-04-08
Ubicació per mostrar:
21.
Left side
2012-04-08
Lateral esquerre
23.
Other reveal option
2012-04-08
Altres opcions per mostrar
24.
Reveal sensitivity
2012-04-08
Sensibilitat de mostrar
27.
Some settings have been overriden by an external program, press "Restore Default Behaviors" to reset the behavior and return control to this panel.
2012-04-08
Alguns paràmetres han sigut sobreescrits per un programa extern. Premeu «Restaura els comportaments predeterminats» per reiniciar el comportament i tornar el control a aquest quadre.
28.
Restore Default Behaviours
2012-04-08
Restaura els comportaments predeterminats
30.
Horizontal Gradient
2009-07-02
Degradat horitzontal
31.
Vertical Gradient
2009-07-02
Degradat vertical
32.
Solid Color
2009-07-02
Color sòlid
33.
multiple sizes
2009-09-23
mides múltiples
34.
%d × %d
2011-05-21
%d × %d
35.
No Desktop Background
2011-05-21
Sense imatge de fons de l'escriptori
2009-03-04
Sense fons de l'escriptori
36.
Browse for more pictures
2011-05-21
Cerca més imatges
37.
Current background
2011-05-21
Imatge de fons actual
39.
Wallpapers
2011-09-27
Fons de pantalla
2011-05-21
Papers de fons
40.
Pictures Folder
2011-05-21
Carpeta d'imatges
41.
Colors & Gradients
2011-05-21
Colors i degradats
42.
Flickr
2011-05-21
Flickr
45.
Wallpaper;Screen;Desktop;Theme;Appearance;Launcher;Unity;Menus;
2012-04-08
Empaperat;Pantalla;Escriptori;Tema;Aparença;Llançador;Unity;Menús;