Translations by chautari

chautari has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 112 results
1.
Contacts
2015-07-09
सम्पर्कहरू
2.
_Change Address Book...
2015-07-09
ठेगाना पूस्तिका परिवर्तन
4.
_Help
2015-07-09
सहयोग
5.
_Quit
2015-07-09
अन्त्य गर्नुहोस्
6.
No contact with id %s found
2015-07-09
%s
7.
Contact not found
2015-07-09
समपर्क फेला परेन
8.
Change Address Book
2015-07-09
ठेगाना पूस्तिका परिवर्तन
9.
Select
2015-07-09
चयन गर्नुहोस्...
10.
translator-credits
2015-07-09
Pawan Chitrakar <chautari@gmail.com>
11.
GNOME Contacts
2015-07-09
जिनोम सम्पर्कहरू
12.
About GNOME Contacts
2015-07-09
जिनोम सम्पर्कहरू बारेमा
13.
Contact Management Application
2015-07-09
समपर्क व्यवस्थापन अनुप्रयोग
14.
No contact with email address %s found
2015-07-09
%s ईमेलको कुनै सम्पर्क फेला पार्न सकिँदैन
16.
Contact deleted: "%s"
2015-07-09
सम्पर्क मेटियो :"%s"
17.
Show contact with this individual id
2015-07-09
यो आइडि संग सम्बन्धित सम्पर्क देखाउनुहोस्
18.
Show contact with this email address
2015-07-09
यो ईमेल को सम्पर्क देखाउनुहोस्
19.
%s linked to %s
2015-07-09
%s ; %s लिङ्क गरियो
20.
%s linked to the contact
2015-07-09
%s समपर्कमा लिङ्क गरियो
21.
— contact management
2015-07-09
-समपर्क व्यवस्थापन
22.
Browse for more pictures
2015-07-09
अरु छविकोलागि ब्राउज गर्नुहोस्
23.
Select Picture
2015-07-09
तस्वीर छनोट
31.
January
2015-07-09
जनवरी
32.
February
2015-07-09
फेब्रुअरी
33.
March
2015-07-09
मार्च
34.
April
2015-07-09
अप्रिल
35.
May
2015-07-09
मे
36.
June
2015-07-09
जून
37.
July
2015-07-09
जुलाई
38.
August
2015-07-09
अगस्ट
39.
September
2015-07-09
सेप्टेम्बर
40.
October
2015-07-09
अक्टोबर
41.
November
2015-07-09
नोभेम्बर
42.
December
2015-07-09
डिसेम्बर
43.
Birthday
2015-07-09
जन्म दिन
44.
Nickname
2015-07-09
उपनाम
45.
Note
2015-07-09
टिपोट
49.
Unlink
2015-07-09
लिङ्क हटाउनुहोस्
52.
Does %s from %s belong here?
2015-07-09
%s बाट %s यहा सम्बन्धित छ ?
53.
Do these details belong to %s?
2015-07-09
यी विवरण %sसंग सम्बन्धित हो?
54.
Yes
2015-07-09
हो
55.
No
2015-07-09
छैन
60.
Delete
2015-07-09
मेट्नुहोस्
61.
Street
2015-07-09
सडक
62.
Extension
2015-07-09
विस्तार
63.
City
2019-02-24
सहर
2015-07-09
शहर:
64.
State/Province
2019-02-24
राज्य/क्षेत्र
2015-07-09
राज्य/क्षेत्र:
65.
Zip/Postal Code
2019-02-24
जिप/हुलाकी सङ्केत
2015-07-09
जिप/हुलाकी सङ्केत: