Translations by Claudia Cotună

Claudia Cotună has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
~
Cannot get source list. %s
2010-02-23
Nu se poate obține lista sursă. %s
~
Maximum number of recently used timezones to remember.
2010-02-14
Numărul maxim de fuse orare utilizate recent, care trebuie memorate.
~
Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one used in a 'timezone' key.
2010-02-14
Dacă este activat, afișează fusul orar secundar în modul de vizualizare zilnic. Valoarea este similară celei utilizate într-o cheie „timezone”.
1462.
Compose New Message
2010-04-07
Compuneți un mesaj nou
1648.
Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a message. This determines whether the cursor is placed at the top of the message or the bottom.
2010-02-15
Utilizatorii se aprind când e vorba de poziția cursorului atunci când se răspunde unui mesaj. De aici se poate stabili plasarea cursorului la începutul sau la sfârșitul mesajului.
1654.
Underline color for misspelled words when using inline spelling.
2010-02-15
Culoarea de subliniere pentru cuvintele ortografiate greșit, atunci când se utilizează corectarea simultană.
1656.
List of dictionary language codes used for spell checking.
2010-02-15
Lista de coduri de limbă ale dicționarelor utilizate pentru verificare ortografică.
2010-02-15
Lista de coduri de limbă pentru dictionary language used for spell checking.
1672.
Users get all up in arms over where their signature should go when replying to a message. This determines whether the signature is placed at the top of the message or the bottom.
2010-02-15
Utilizatorii au păreri diferite privind poziția semnăturii personale atunci când se răspunde unui mesaj. De aici se poate stabili plasarea semnăturii la începutul sau la sfârșitul mesajului.
1684.
Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images annoying and prefer to see a static image instead.
2010-02-14
Afișează imaginile animate în email, în modul HTML. Mulți utilizatori consideră deranjante imaginile animate și preferă să vadă o imagine statică în locul acestora.
1686.
Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder names.
2010-02-14
Permite căutarea interactivă a numelor de dosare în funcția de căutare din bara laterală.
1688.
Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar.
2010-02-15
Indică dacă să fie dezactivată funcția de prescurtare a numelor de dosare în bara laterală.
1713.
List of MIME types to check for Bonobo component viewers
2010-02-15
Lista de tipuri MIME pentru care să fie căutate afișoare de componente Bonobo
1714.
If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer in GNOME's MIME type database may be used for displaying content.
2010-02-15
Dacă nu există un afișor pentru un anumit tip MIME inclus în Evolution, orice tipuri MIME prezente în această listă, care corespund unui afișor de componente Bonobo din baza de date MIME din GNOME, pot fi utilizate pentru a afișa conținutul.
1728.
This key is read only once and reset to "false" after read. This unselects the mail in the list and removes the preview for that folder.
2010-02-15
Această cheie este citită doar o dată și definită ca „falsă” după citire. Aceasta deselectează mesajele email din listă și elimină preafișarea pentru acel dosar.
1779.
It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from the search results.
2010-02-15
Activează/dezactivează mesajele de confirmare repetate care atenționează că ștergerea mesajelor dintr-un dosar de căutare conduce la ștergerea permanentă a mesajelor, nu doar la eliminarea lor din rezultatele căutării.
1815.
Determines whether to lookup in address book for sender email
2010-02-14
Determină dacă se va căuta adresa expeditorului în agenda de adrese email
1816.
Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It can be slow, if remote address books (like LDAP) are marked for autocompletion.
2010-02-14
Determină dacă se va căuta adresa expeditorului în agenda de adrese email. Dacă este găsită, atunci mesajul nu poate fi spam. Vor fi consultate agendele marcate pentru autocompletare. Această acțiune poate fi lentă, dacă sunt marcate pentru autocompletare agende aflate la distanță (cum ar fi LDAP).
1817.
Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address book only
2010-02-14
Determină dacă vor fi verificate adresele pentru filtrare spam numai în agenda de adrese locală
1818.
This option is related to the key lookup_addressbook and is used to determine whether to look up addresses in local address book only to exclude mail sent by known contacts from junk filtering.
2010-02-15
Această opțiune este corelată cu cheia lookup_addressbook și este utilizată pentru a decide dacă vor fi verificate numai adresele din agendă, pentru a exclude de la filtrarea spam mesajele trimise de la persoanele de contact cunoscute.
1852.
The key specifies the list of custom headers that you can add to an outgoing message. The format for specifying a Header and Header value is: Name of the custom header followed by "=" and the values separated by ";"
2010-02-15
Această cheie precizează lista de antete personalizate pe care le puteți adăuga unui mesaj trimis. Formatul pentru specificarea unui antet și a valorii sale este: numele antetului personalizat, urmat de „=” și valorile separate prin „ ; ”
1884.
List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a message body.
2010-02-16
Lista de perechi cuvânt cheie/valoare pe care le va înlocui modulul Șabloane în corpul unui mesaj.
2019.
Use locale default
2010-02-14
Utilizează datele locale în mod implicit
2873.
Subject - Trimmed
2010-02-15
Subiect - Trunchiat
3786.
Contact the owner of the mailing list this message belongs to
2010-02-23
Contactați proprietarul listei de emailuri din care face parte acest mesaj
3795.
Perform common mailing list actions (subscribe, unsubscribe, etc.).
2010-02-23
Acțiuni uzuale pentru liste de mesaje (abonare, dezabonare etc.).
3798.
Posting not allowed
2010-02-23
Nu este permisă trimiterea
3799.
Posting to this mailing list is not allowed. Possibly, this is a read-only mailing list. Contact the list owner for details.
2010-02-23
Trimiterea de mesaje către această listă nu este permisă. Este posibil ca această listă să fie doar pentru citire. Contactați proprietarul listei pentru detalii.
3800.
Send e-mail message to mailing list?
2010-02-23
Se trimite mesajul către lista de emailuri?
3801.
An e-mail message will be sent to the URL "{0}". You can either send the message automatically, or see and change it first. You should receive an answer from the mailing list shortly after the message has been sent.
2010-02-23
Un email va fi trimis către URL-ul „{0}”. Puteți alege să trimiteți mesajul automat sau să îl vedeți și să îl modificați mai intâi. Ar trebui să primiți un răspuns de la lista de emailuri la scurt timp după trimiterea mesajului.
3803.
_Edit message
2010-02-23
_Editare mesaj
3804.
Malformed header
2010-02-23
Antet cu format incorect
3806.
No e-mail action
2010-02-23
Nicio acțiune de tip email
3823.
Selected task list contains task '%s' already. Would you like to edit the old task?
2010-02-16
Lista de sarcini selectată conține deja sarcina „%s”. Doriți să modificați sarcina existentă?
3824.
Selected memo list contains memo '%s' already. Would you like to edit the old memo?
2010-02-16
Lista de notițe selectată conține deja notița „%s”. Doriți să modificați notița existentă?
3830.
Invalid object returned from a server
2010-02-23
Obiect nevalid returnat de la un server
3833.
Selected source is read only, thus cannot create event there. Select other source, please.
2010-02-23
Sursa selectată este doar pentru citire, de aceea nu se poate crea un eveniment acolo. Alegeți altă sursă.
3834.
Selected source is read only, thus cannot create task there. Select other source, please.
2010-02-23
Sursa selectată este doar pentru citire, de aceea nu se poate crea o sarcină acolo. Alegeți altă sursă.
3835.
Selected source is read only, thus cannot create memo there. Select other source, please.
2010-02-23
Sursa selectată este doar pentru citire, de aceea nu se poate crea o notiță acolo. Alegeți altă sursă.
3838.
Create a new event from the selected message
2010-02-23
Creează un nou eveniment din mesajul selectat
3839.
Create a Mem_o
2010-02-23
Creează un mem_o
3840.
Create a new memo from the selected message
2010-02-23
Creează un nou memo din mesajul selectat
3842.
Create a new task from the selected message
2010-02-23
Creează o sarcină nouă din mesajul selectat
3843.
Create a _Meeting
2010-02-23
Creează o întâlnir_e
3844.
Create a new meeting from the selected message
2010-02-23
Creează o nouă întâlnire din mesajul selectat
3845.
Convert a mail message to a task.
2010-02-23
Convertește un mesaj într-o sarcină.