Translations by Mugurel Tudor

Mugurel Tudor has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2523 results
~
The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain.
2007-03-15
Şablonul URL de folosit ca fallback pentru situaţii de disponibil/ocupat, %u este înlocuit de partea utilizator a adresei de mail şi %d de către domeniu.
~
IMAP Features
2007-03-15
Opţiuni IMAP
~
Cop_y memo list contents locally for offline operation
2007-03-15
Co_piază local conţinutul listei de memo-uri pentru modul de lucru deconectat
~
Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date navigator calendar.
2007-03-15
Poziţia panoului vertical, între listele de calendare şi calendar.
~
Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and Sunday in the space of one weekday.
2007-03-15
Dacă să comprime weekend-urile în afişarea lunii, punând duminica şi sâmbăta în spaţiul unei singure zile.
~
List of server URLs for free/busy publishing.
2007-03-15
Listă de URL-uri de servere pentru anunţul disponibil/ocupat.
~
Cop_y task list contents locally for offline operation
2007-03-15
Co_piază local conţinutul listei de sarcini pentru modul de lucru deconectat
~
Memo List
2007-03-15
Listă de memo-uri
~
Free/busy server URLs
2007-03-15
URL-uri server disponibil/ocupat
~
_Find items:
2007-03-15
_Caută elementele:
~
Cop_y calendar contents locally for offline operation
2007-03-15
Co_piază local conţinutul calendarului pentru modul de lucru deconectat
~
You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version
2006-03-19
Vă conectaţi la un server GroupWise nesuportat şi aţi putea experimenta probleme folosind Evolution. Pentru cele mai bune rezultate serverul ar trebui actualizat la o versiune suportată
~
cards
2006-03-19
carduri
~
On This Computer
2006-03-19
Pe acest computer
~
Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm.
2006-03-19
Dacă să afişeze timpul în formatul de 24 de ore în loc să foloseasca am/pm.
~
Selecting this option means that your server does not support either SSL or TLS. This means that your connection will be insecure, and that you will be vulnerable to security exploits.
2006-03-19
Selectând această opţiune înseamnă că serverul dumneavoastră nu suportă nici SSL nici TLS. Ca atare conexiunea va fi nesigură, iar dumneavoastră veţi fi vulnerabili la atacuri informatice.
~
_Use secure connection:
2006-03-19
Foloseşte conectare _securizată:
~
Color to draw the Marcus Bains line in the Day View.
2006-03-19
Culoare pentru desenarea liniei Marcus Bains în afişarea zilei.
~
EFolderList XML for the list of completion URIs
2006-03-19
Fişier xml EFolderList pentru lista de completări de URI
~
Background color of tasks that are due today, in "#rrggbb" format.
2006-03-19
Culoare de fundal pentru sarcinile de astăzi, în format „#rrggbb”.
~
Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP server if your LDAP server supports SSL.
2006-03-19
Dacă veţi selecta această opţiune atunci Evolution se va conecta la serverul LDAP doar dacă acesta suportă SSL.
~
You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to a supported version.
2006-03-19
Vă conectaţi la un server GroupWise nesuportat şi aţi putea experimenta probleme folosind Evolution. Pentru cele mai bune rezultate serverul ar trebui actualizat la o versiune suportată.
~
Clea_r
2006-03-19
Şter_ge
~
Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP server if your LDAP server supports TLS.
2006-03-19
Dacă veţi selecta această opţiune atunci Evolution se va conecta la serverul LDAP doar dacă acesta suportă TLS.
~
Last upgraded configuration version
2006-03-19
Versiunea ultimei configurării actualizate
~
Mozilla CSV or Tab (.csv, .tab)
2006-03-19
CVS sau Tab Mozilla (.csv, .tab)
~
Are you sure you want to forget all remembered passwords?
2006-03-19
Sunteţi sigur că doriţi să uitaţi toate parolele memorate?
~
Some features may not work properly with your current server
2006-03-19
Unele facilităţi ar putea să nu funcţioneze corect cu serverul dumneavoastră curent.
~
Drafts _Folder:
2006-03-19
_Dosar ciorne:
~
Mozilla CSV and Tab Importer
2006-03-19
Importator CSV şi Tab Mozilla
~
GroupWise Address book creation:
2006-03-19
Creare agendă GroupWise:
~
This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect to. A list of standard ports has been provided. Ask your system administrator what port you should specify.
2006-03-19
Acesta este portul LDAP la care Evolution va încerca să se conecteze. O listă de porturi standard v-a fost sugerată. Consultaţi administratorul dumneavoastră de sistem pentru ce porturi ar trebui să specificaţi.
~
Background color of tasks that are overdue, in "#rrggbb" format.
2006-03-19
Culoarea de fundal a sarcinilor întârziate, în format „#rrggbb”.
~
_Type:
2006-03-19
_Tip:
~
Migrating...
2006-03-19
Migrez...
~
Vertical pane position
2006-03-19
Poziţia panoului vertical
~
S_elect...
2006-03-19
S_electează...
~
Search _filter:
2006-03-19
_Filtru de căutare:
~
Local Calendars
2006-03-19
Calendare locale
~
Birthdays & Anniversaries
2006-03-19
Zile de naştere & aniversări
~
Missing file name.
2006-03-19
Nume fişier absent.
~
On LDAP Servers
2006-03-19
Pe servere LDAP
~
Proxy _Logout
2006-03-19
De_logare proxy
~
The search scope defines how deep you would like the search to extend down the directory tree. A search scope of "sub" will include all entries below your search base. A search scope of "one" will only include the entries one level beneath your base.
2006-03-19
Scopul căutării defineşte cât de adâncă va fi căutarea în arborele de directoare. Un scop al căutării „sub” va include toate intrările mai jos de domeniul de căutare. Un scop al căutării de „unu” va include toate intrările un nivel mai jos de domeniul dumneavoastră.
~
Weather: Thunderstorms
2006-03-19
Vremea: furtuni
~
EFolderList XML for the list of completion URIs.
2006-03-19
Fişier xml EFolderList pentru lista de completări de URI.
~
Composer Window default height
2006-03-19
Înălţimea implicită a ferestrei de compunere
~
Outlook CSV or Tab (.csv, .tab)
2006-03-19
CSV sau Tab Outlook (.csv, .tab)
~
You must specify a file name.
2006-03-19
Trebuie să specificaţi un nume de fişier.
~
Cle_ar
2006-03-19
Ş_terge