Translations by Mihai Petcu

Mihai Petcu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
~
Vertical pane position
2010-05-24
Poziție panou vertical
~
Migrating...
2010-05-23
Migrează...
~
Migrating '%s':
2010-05-23
Migrează '%s':
~
Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP server if your LDAP server supports TLS.
2010-05-23
Dacă selectaţi această opțiune atunci Evolution se va conecta la serverul LDAP doar dacă acesta suportă TLS.
~
Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP server if your LDAP server supports SSL.
2010-05-23
Dacă selectaţi această opțiune atunci Evolution se va conecta la serverul LDAP doar dacă acesta suportă SSL.
~
_Type:
2010-05-23
_Scrie
~
Copy _book content locally for offline operation
2010-05-23
Copiază local conținutul _cărții pentru operații offline
2.
This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down.
2010-05-23
este posibil ca acest server de agende să nu poată fi contactat, numele serverului este ortografiat greșit sau conexiunea la rețea a căzut.
3.
Failed to authenticate with LDAP server.
2010-05-23
A eşuat autentificarea la serverul LDAP
4.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
2010-05-23
Asiguraţi-vă că parola dumneavoastră este scrisă corect și că utilizați o metodă de logare suportată. Nu uitați că pentru multe parole contează faptul că sunt scrise cu majuscule sau nu; verificați dacă nu aveți cumva caps lock activat.
32.
Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted.
2010-05-23
Contactele dumneavoastră pentru {0} nu vor fi disponibile până când reporniți Evolution.
34.
A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?
2010-05-23
Un contact cu această adresă există deja. Doriți să adăugați totuși o nouă carte de vizită cu aceeași adresă?
723.
It has recurrences.
2010-05-23
Prezintă recurenţe
727.
calendar view event
2010-05-23
afişare eveniment calendar
731.
Work Week View: %s. %s
2010-05-23
vizualizează săptămâna de lucru: %s, %s
733.
calendar view for a work week
2010-05-23
vizualizare calendar pentru o săptămână de lucru
734.
calendar view for one or more days
2010-05-23
vizualizare calendar pentru una sau mai multe zile
742.
Jump button
2010-05-23
buton salt
755.
Month View: %s. %s
2010-05-23
vizualizare lună: %s, %s
756.
Week View: %s. %s
2010-05-23
vizualizare săptămână: %s, %s
757.
calendar view for a month
2010-05-23
vizualizare calendar pentru o lună
758.
calendar view for one or more weeks
2010-05-23
vizualizare calendar pentru una sau mai multe săptămâni
1470.
Show autocompleted name with an address
2010-05-24
Afișează numele autocompletat cu o adresă
1471.
Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted contact in the entry.
2010-05-24
Dacă să forţez afișarea adresei de email cu numele contactului autocompletat.
1484.
Show preview pane
2010-05-24
Afișare panou de previzualizare
1485.
Whether to show the preview pane.
2010-05-24
Dacă să afișez panoul de previzualizare.
4433.
Table Cell
2010-05-23
Celulă tabel
4435.
toggle the cell
2010-05-23
comută celula
4436.
expands the row in the ETree containing this cell
2010-05-23
expandează rândul în ETree-ul ce conține această celulă
4439.
sort
2010-05-23
sortare