Translations by Marian Vasile

Marian Vasile has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 618 results
~
Username to pass as authentication when doing HTTP proxying.
2012-03-12
Nume utilizator pentru autentificarea la serverul proxy HTTP.
~
You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to add them all?
2012-03-12
Ați selectat %d mesaje e-mail pentru a fi convertite în note. Sigur doriți să le adăugați pe toate?
~
You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to add them all?
2012-03-12
Ați selectat %d mesaje e-mail pentru a fi convertite în sarcini. Sigur doriți să le adăugați pe toate?
~
You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to add them all?
2012-03-12
Ați selectat %d mesaje e-mail pentru a fi convertite în evenimente. Sigur doriți să le adăugați pe toate?
~
Use _secure connection
2012-03-10
Folosește conexiune _securizată:
~
User e_mail:
2012-03-10
E_mail utilizator:
~
_Basic Headers (Fastest) Use this if you do not have filters based on mailing lists
2012-03-10
_Antete de baza - (cele mai rapide) Folosiți asta dacă nu aveți filtre bazate pe liste de discuții
~
Selected Calendars for Reminders
2012-03-10
Calendare selectate pentru alarme
~
Whether or not to use the notification tray for display reminders.
2012-03-10
Dacă să se folosească sau nu zona de notificare pentru a afișarea alarmelor.
~
Calendars to run reminders for
2012-03-10
Calendarele pentru care se vor rula alarme
~
Time the last reminder ran, in time_t.
2012-03-10
Data și ora la care alarma a rulat ultima oară, în time_t.
~
Programs that are allowed to be run by reminders.
2012-03-10
Programe pentru care este permisă lansarea lor de către alarme
~
Whether to show maps in preview pane.
2012-03-10
Dacă să se afișeze hărți în panoul de previzualizare.
~
Describes whether message headers in paned view should be collapsed or expanded by default. "0" = expanded "1" = collapsed
2012-03-10
Descrie dacă antetele mesajelor în vederea laterală ar trebui restrânse sau extinse in mod implicit. „0” = extinse, „1” = restrânse
~
Updating Search Folders for '%s' : %s
2012-03-10
Se actualizează dosarele de căutare pentru „%s” : %s
~
Cannot get transport for account '%s'
2012-03-10
Nu se poate obține transport pentru contul „%s”
~
Fil_e:
2012-03-10
Fiș_ier:
~
Sh_ow reminder notifications
2012-03-10
Arată n_otificările pentru alarme
2012-03-10
Arată n_otificările pentru evenimente
~
Couldn't get list of address books: %s
2012-03-10
Nu s-a putut obține lista agendelor: %s
14.
Delete remote address book "{0}"?
2014-03-13
Se șterge agenda de contacte la distanță "{0}"?
15.
This will permanently remove the address book "{0}" from the server. Are you sure you want to proceed?
2014-03-13
Această comandă va șterge definitiv de pe server agenda de contacte "{0}". Sigur doriți să continuați?
16.
_Delete From Server
2014-03-13
Șterge _de pe server
37.
You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?
2012-03-10
Încercați să adăugați adrese care fac parte deja din această listă. Doriți să le adăugați oricum?
38.
Skip duplicates
2012-03-10
Omite duplicatele
39.
Add with duplicates
2012-03-10
Adaugă cu duplicate
40.
List '{0}' is already in this contact list.
2012-03-10
Lista „{0}” este deja în această listă de contacte.
41.
A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?
2012-03-10
O listă de contacte denumită „{0}” este deja cuprinsă în această listă de contacte. Doriți să o adăugați oricum?
104.
Twitter
2014-03-13
Twitter
113.
'%s' cannot be a future date
2014-03-13
'%s' nu poate fi o dată ulterioară
143.
Add an email to the List
2014-03-13
Adaugă un email la listă
144.
Remove an email address from the List
2014-03-13
Șterge o adresă de email din listă
145.
Insert email addresses from Address Book
2014-03-13
Inserează adresele de email din agendă
153.
The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?
2012-03-10
Numele sau adresa de email ale acestui contact există deja în acest dosar. Doriți să salvați modificările oricum?
171.
List Members:
2012-03-10
Afișează membrii:
278.
Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2014-03-13
Contacte Outlook în format CSV sau Tab (.csv, .tab)
279.
Outlook Contacts CSV and Tab Importer
2014-03-13
Importare contacte Outlook CSV și Tab
280.
Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2014-03-13
Contacte Mozilla în format CSV sau Tab (.csv, .tab)
281.
Mozilla Contacts CSV and Tab Importer
2014-03-13
Importare contacte Mozilla CSV și Tab
282.
Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)
2014-03-13
Contacte Evolution în format CSV sau Tab (.csv, .tab)
283.
Evolution Contacts CSV and Tab Importer
2014-03-13
Importare contacte Evolution CSV și Tab
303.
Failed to open client '%s': %s
2012-03-10
Eroare la deschiderea clientului „%s”: %s
306.
day
days
2012-03-10
zi
zile
de zile
321.
You have %d reminder
You have %d reminders
2012-03-10
Aveți %d alarmă
Aveți %d alarme
Aveți %d de alarme
2012-03-10
Aveți %d eveniment
Aveți %d evenimente
Aveți %d de evenimente
411.
Cannot save task
2014-03-13
Nu se poate salva sarcina
412.
'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list.
2014-03-13
'{0}' nu recunoaște lista de sarcini, alegeți o listă de sarcini diferită.
419.
You must be working online to complete this operation.
2014-03-17
Pentru a termina această operațiune trebuie să lucrați online.
443.
Occurs
2014-03-13
Are loc
444.
Less Than
2014-03-13
Mai puțin de