Translations by Lucian Adrian Grijincu

Lucian Adrian Grijincu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 193 results
~
Password:
2010-11-26
Parolă:
~
Retrieve _List
2010-11-26
Obține _listă
2.
This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down.
2009-02-20
Acest server de agende să nu poată fi contactat, numele serverului este ortografiat greșit sau conexiunea la rețea a căzut.
13.
Do _Not Delete
2010-11-26
_Nu șterge
24.
You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?
2009-02-20
Încercați să mutați un contact dintr-o agendă în alta, dar nu poate fi mutat din sursă. Doriți să îl copiați?
44.
Cannot add new contact
2010-11-26
Nu se poate adăuga un contact nou.
45.
'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view.
2010-11-26
„{0}” este o agendă doar pentru citire și nu poate fi modificată. Alegeți o altă agendă din bara laterală din vizualizarea Contacte.
2009-02-20
'{0}' este o agendă protejată la scriere și nu poate fi modificată. Selectați o altă agendă din bara laterală din Contacte.
66.
_Blog:
2010-11-26
_Blog:
67.
Blog:
2010-11-26
Blog:
69.
Web addresses
2010-11-26
Adrese web
103.
Skype
2009-02-20
Skype
195.
This address book cannot be opened. This either means this book is not marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please load the address book once in online mode to download its contents.
2009-02-20
Această agendă nu poate fi deschisă. Sau agenda nu este marcată pentru utilizare deconectată, sau nu este încă descărcată pentru utilizare deconectată. Încărcați din nou agenda în modul conectat pentru a-i descărca conținutul.
196.
This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists and that permissions are set to access it.
2009-02-20
Această agendă nu poate fi deschisă. Verificați că există calea %s și că drepturile de acces permit accesarea ei.
197.
This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed.
2009-02-20
Această versiune de Evolution nu are suport de LDAP compilat. Pentru a folosi LDAP în Evolution trebuie instalat un pachet Evolution cu LDAP activat.
198.
This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI was entered, or the server is unreachable.
2009-02-20
Această agendă nu poate fi deschisă. S-a introdus un URI incorect sau nu se poate contacta serverul.
199.
Detailed error message:
2009-02-20
Mesaj de eroare detailat:
202.
The backend for this address book was unable to parse this query. %s
2010-11-26
Suportul acestei agende nu a putut analiza această interogare. %s
203.
The backend for this address book refused to perform this query. %s
2010-11-26
Suportul acestei agende a refuzat să efectueaze această interogare. %s
204.
This query did not complete successfully. %s
2010-11-26
Interogarea nu s-a terminat cu succes. %s
288.
Page %d
2010-11-26
Pagina %d
302.
Can not open file
2010-11-26
Nu se poate deschide fișierul
386.
The Evolution calendars have quit unexpectedly.
2009-02-20
Calendarele Evolution s-au închis neașteptat.
400.
Are you sure you want to save the appointment without a summary?
2010-11-26
Sunteți sigur că doriți să salvați întâlnirea fără un rezumat?
401.
Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of what your appointment is about.
2010-11-26
Adăugând un sumar reprezentativ aceastei întâlniri, veți înțelege mai ușor scopul acesteia.
402.
Are you sure you want to save the task without a summary?
2010-11-26
Sunteți sigur că doriți să salvați sarcina fără un sumar?
403.
Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your task is about.
2010-11-26
Adăugând un sumar reprezentativ acestei sarcini veți înțelege mai ușor scopul acesteia.
408.
'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a different calendar from the side bar in the Calendar view.
2009-02-20
'{0}' este un calendar protejat la scriere și nu poate fi modificat. Selectați un calendar diferit din bara laterală din Calendar.
410.
'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a different calendar that can accept appointments.
2009-02-20
'{0}' este un calendar protejat la scriere și nu poate fi modificat. Selectați un calendar diferit care poate accepta introducerea de întâlniri.
538.
Unable to use current version!
2010-11-26
Nu se poate folosi versiunea curentă!
540.
Could not open destination
2010-11-26
Nu se poate deschide destinația
543.
Could not open source
2010-11-26
Nu se poate deschide sursa
545.
_Retract comment
2010-11-26
_Retrage comentariu
546.
The event could not be deleted due to a dbus error: %s
2010-11-26
Evenimentul nu a putut fi șters din cauza unei erori dbus: %s
547.
The task could not be deleted due to a dbus error: %s
2010-11-26
Sarcina nu a putut fi ștearsă din cauza unei erori dbus: %s
548.
The memo could not be deleted due to a dbus error: %s
2010-11-26
Această notă nu a putut fi ștearsă datorită unei erori dbus: %s
549.
The item could not be deleted due to a dbus error: %s
2010-11-26
Elementul nu a putut fi șters din cauza unei erori dbus: %s
554.
The event could not be deleted due to an error: %s
2010-11-26
Evenimentul nu a putut fi șters din cauza unei erori: %s
555.
The task could not be deleted due to an error: %s
2010-11-26
Sarcina nu a putut fi ștearsă din cauza unei erori: %s
556.
The memo could not be deleted due to an error: %s
2010-11-26
Această notă nu a putut fi ștearsă datorită unei erori: %s
557.
The item could not be deleted due to an error: %s
2010-11-26
Elementul nu a putut fi șters din cauza unei erori: %s
575.
Print this event
2010-11-26
Tipărește acest eveniment
606.
_Summary:
2010-11-26
Cuprin_s:
626.
Print this memo
2010-11-26
Tipărește această notiță
707.
Print this task
2010-11-26
Tipărește această sarcină
867.
%d%%
2010-11-26
%d%%
958.
vCalendar files (.vcs)
2010-11-26
Fișiere vCalendar (.vcs)
962.
Meeting
2010-11-26
Ședință
963.
Event
2010-11-26
Eveniment
964.
Task
2010-11-26
Sarcină