Translations by Daniel Șerbănescu

Daniel Șerbănescu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 727 results
~
Initial maximize state of the "Folder Subscriptions" window. The value updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this particular value is not used by Evolution since the "Folder Subscriptions" window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail.
2011-03-26
Starea maximizată inițială a ferestrei „Abonamente dosare”. Valoarea se actualizează atunci când utilizatorul maximizează sau sau demaximizează fereastra. Rețineți că această valoare particulară nu este utilizată de Evolution din moment ce fereastra „Editor de filtre” nu poate fi maximizată. Această cheie există numai ca un detaliu al implementării.
2.
This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down.
2011-03-27
Este posibil ca acest server de agende să nu poată fi contactat, numele serverului este ortografiat greșit sau conexiunea la rețea a căzut.
3.
Failed to authenticate with LDAP server.
2011-03-27
Autentificare la serverul LDAP a eșuat.
4.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
2011-03-26
Verificați dacă parola dumneavoastră este scrisă corect și dacă utilizați o metodă de autentificare suportată. Nu uitați că pentru multe parole contează dacă sunt scrise cu majuscule sau nu, verificați dacă nu cumva tasta Caps Lock este activă.
2010-11-15
Asiguraţi-vă că parola dumneavoastră este scrisă corect și că utilizați o metodă de logare suportată. Nu uitați că pentru multe parole contează dacă sunt scrise cu majuscule sau nu; verificați dacă nu aveți cumva tasta caps lock activă.
6.
This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases.
2011-03-27
Acest server LDAP poate folosi o versiune mai veche de LDAP ce nu suportă această funcționalitate sau a fost configurat greșit. Consultați administratorul de sistem pentru căutările de bază suportate.
7.
This server does not support LDAPv3 schema information.
2010-11-15
Acest server nu suportă schema de informații LDAPv3.
8.
Could not get schema information for LDAP server.
2011-03-26
Nu s-a putut obține schema de informații pentru serverul LDAP.
9.
LDAP server did not respond with valid schema information.
2011-03-27
Serverul LDAP nu a răspuns cu o schemă de informații validă.
10.
Could not remove address book.
2011-03-26
Nu s-a putut șterge agenda
21.
You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?
2011-03-27
Ați modificat acest contact. Doriți salvarea acestor schimbări?
24.
You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?
2010-11-15
Sunteţi pe cale să mutați un contact dintr-o agendă în alta, dar nu poate fi mutat din sursă. Doriți să îl copiați în schimb?
25.
The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?
2010-11-15
Imaginea selectată este mare. Doriți să o redimensionați și să o stocați?
45.
'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view.
2011-03-26
„{0}” este o agendă protejată la scriere și nu poate fi modificată. Alegeți o altă agendă din bara laterală din vizualizarea Contacte.
53.
_Wants to receive HTML mail
2011-03-26
_Dorește să primească emailuri HTML
69.
Web addresses
2010-08-30
Adrese de internet
91.
Home
2011-03-26
Acasă
94.
Mailing Address
2011-03-26
Adresă pentru expedieri
105.
Error adding contact
2011-03-26
Eroare la adăugarea contactului
149.
Error adding list
2011-03-26
Eroare la adăugarea listei
166.
Copy the email address to the clipboard
2011-03-26
Copiază adresa de email în clipboard
169.
Click to mail %s
2011-03-26
Clic pentru a trimite email către %s
195.
This address book cannot be opened. This either means this book is not marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please load the address book once in online mode to download its contents.
2011-03-26
Această agendă nu poate fi deschisă. Sau agenda nu este marcată pentru utilizare în modul deconectat, sau nu este încă descărcată pentru utilizare deconectată. Încărcați din nou agenda în modul conectat pentru a-i descărca conținutul.
200.
More cards matched this query than either the server is configured to return or Evolution is configured to display. Please make your search more specific or raise the result limit in the directory server preferences for this address book.
2011-03-26
Au fost returnate mai multe rezultate pe care fie serverul nu este configurat să le trimită, fie Evolution nu știe să le afișeze. Efectuați o căutare mai specifică sau măriți limita în configurările serverului pentru această agendă.
201.
The time to execute this query exceeded the server limit or the limit configured for this address book. Please make your search more specific or raise the time limit in the directory server preferences for this address book.
2011-03-26
Durata executării acestei interogări a depășit limita acceptată de server sau limita configurată pentru această agendă. Efectuați o căutare mai specifică sau măriți limita în configurările serverului pentru această agendă.
212.
No contacts
2011-03-26
Niciun contact
216.
Error modifying card
2011-03-26
Eroare la modificarea cardului
228.
Opening %d contacts will open %d new windows as well. Do you really want to display all of these contacts?
Opening %d contacts will open %d new windows as well. Do you really want to display all of these contacts?
2011-05-20
Deschizând un contact se va deschide și o fereastră nouă. Doriți să afișați acest contact?
Deschizând %d contacte se vor deschide și %d ferestre noi. Doriți să afișați aceste contacte?
Deschizând %d de contacte se vor deschide și %d de ferestre noi. Doriți să afișați aceste contacte?
230.
Display _All Contacts
2011-03-26
_Afișează toate contactele
307.
Start time
2011-03-26
Timpul de începere
313.
location of appointment
2011-03-26
locația programării
318.
No summary available.
2011-03-26
Niciun rezumat disponibil.
319.
No description available.
2011-03-26
Nicio descriere disponibilă.
320.
No location information available.
2011-03-26
Nicio informație despre locație disponibilă.
323.
Evolution does not support calendar reminders with email notifications yet, but this reminder was configured to send an email. Evolution will display a normal reminder dialog box instead.
2011-03-26
Evolution nu suportă reamintiri ale calendarului prin intermediul emailurilor, dar această reamintire a fost configurată să trimită un email. Evolution va afișa o fereastră de dialog obișnuită pentru reamintire.
324.
An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is configured to run the following program: %s Are you sure you want to run this program?
2011-03-26
O reamintire a calendarului Evolution este pe cale de a se declanșa. Această reamintire este configurată să ruleze următorul program: %s Sigur doriți să rulați acest program?
331.
If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the meeting is canceled.
2011-03-26
Dacă nu trimiteți o notificare de anulare, ceilalți participanți nu vor afla că întâlnirea s-a anulat.
334.
Are you sure you want to delete this meeting?
2011-03-26
Sigur doriți să ștergeți această întâlnire?
335.
All information on this meeting will be deleted and can not be restored.
2011-03-26
Toate informațiile despre această întâlnire vor fi șterse și nu vor mai putea fi recuperate.
337.
Are you sure you want to delete this task?
2011-03-26
Sigur doriți să ștergeți această sarcină?
338.
All information on this task will be deleted and can not be restored.
2011-03-26
Toate informațiile despre această sarcină vor fi șterse și nu vor putea fi recuperate.
339.
Would you like to send a cancelation notice for this memo?
2011-03-26
Doriți să trimiteți o notă de anulare pentru acest memo?
340.
If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the memo has been deleted.
2011-03-26
Dacă nu trimiteți o notă de anulare, ceilalți participanți nu vor ști de ștergere memoului.
341.
Are you sure you want to delete this memo?
2011-03-26
Sigur doriți să ștergeți acest memo?
342.
All information on this memo will be deleted and can not be restored.
2011-03-26
Toate informațille despre acest memo vor fi șterse și nu vor putea fi recuperate.
344.
Are you sure you want to delete the appointment titled '{0}'?
2011-03-26
Sigur doriți să ștergeți programarea numită „{0}”?
345.
All information on this appointment will be deleted and can not be restored.
2011-03-26
Toate informațiile despre această programare vor fi șterse și nu vor mai putea fi recuperate.
346.
Are you sure you want to delete this appointment?
2011-03-26
Sigur doriți să ștergeți această programare?
347.
Are you sure you want to delete the '{0}' task?
2011-03-26
Sigur doriți să ștergeți sarcina „{0}”?
348.
Are you sure you want to delete the memo '{0}'?
2011-03-26
Sigur doriți să ștergeți memoul „{0}”?