Translations by Daniel Șerbănescu

Daniel Șerbănescu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

701727 of 727 results
4097.
_Backup
2011-03-26
_Creează o cópie de siguranță
4098.
Backup _All
2011-03-26
Fă o cópie de siguranță l_a tot
4138.
Error: Unable to process extension
2011-03-26
Eroare: Nu s-a putut procesa extensia
4177.
_Memos
2011-03-26
_Memouri
4234.
Hid_e All
2011-03-26
Ascund_e tot
4236.
Vie_w All Inline
2011-03-26
Afișea_ză tot inclus
4279.
Evolution checked for settings to import from the following applications: Pine, Netscape, Elm, iCalendar. No importable settings found. If you would like to try again, please click the "Back" button.
2011-03-26
Evolution a verificat configurările pentru a importa din următoarele aplicații: Pine, Netscape, Elm, iCalendar. nicio configurare care să fie importată nu a putut fi găsită. Dacă doriți să încercați din nou, dați un clic pe butonul „Înapoi”.
4281.
Preview data to be imported
2011-03-26
Previzualizează datele de importat
4305.
Evolution is currently online. Click this button to work offline.
2011-03-26
Evolution este momentan conectat. Clic pe acest buton pentru a lucra deconectat.
4306.
Evolution is currently offline. Click this button to work online.
2011-03-26
Evolution este momentan deconectat. Clic pe acest buton pentru a lucra conectat.
4307.
Evolution is currently offline because the network is unavailable.
2011-03-26
Evolution este momentan deconectat deoarece rețeaua nu este disponibilă.
4325.
For Your Eyes Only
2011-03-26
Doar pentru ochii dumneavoastră
4326.
None
2011-03-26
Nespecificat
4329.
Wi_thin
2011-03-26
Încorpora_t
4330.
days
2011-03-26
zile
4333.
_After
2011-03-26
_După:
4334.
days
2011-03-26
zile
4336.
_Until
2011-03-26
_Până la:
4417.
%s: %s (%d item)
%s: %s (%d items)
2011-03-26
%s: %s (%d element)
%s: %s (%d elemente)
%s: %s (%d de elemente)
4420.
Sort _Ascending
2011-03-26
Sortează _crescător
4421.
Sort _Descending
2011-03-26
Sortează _descrescător
4423.
Group By This _Field
2011-03-26
Grupează după acest _câmp
4425.
Remove This _Column
2011-03-26
Șterge această _coloană
4426.
Add a C_olumn...
2011-03-26
Adaugă o c_oloană...
4429.
Format Column_s...
2011-03-26
Configurare coloan_e...
4430.
Custo_mize Current View...
2011-03-26
Perso_nalizare afișare curentă...
4436.
expands the row in the ETree containing this cell
2011-03-26
extinde rândul din ETree-ul ce conține această celulă