Translations by Adi Roiban

Adi Roiban has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1927 results
~
This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect to. A list of standard ports has been provided. Ask your system administrator what port you should specify.
2011-03-27
Acesta este portul LDAP la care Evolution va încerca să se conecteze. O listă de porturi standard v-a fost sugerată. Consultați administratorul dumneavoastră de sistem pentru porturile ce trebuie specificate.
~
The search scope defines how deep you would like the search to extend down the directory tree. A search scope of "sub" will include all entries below your search base. A search scope of "one" will only include the entries one level beneath your base.
2011-03-27
Scopul căutării definește cât de profundă va fi căutarea în arborele director. Un scop al căutării „sub” va include toate intrările mai jos de domeniul de căutare. Un scop al căutării de „unu” va include intrările cu un nivel mai jos de domeniul dumneavoastră.
~
Maximum number of recently used timezones to remember.
2010-05-19
Numărul maxim de fusuri orare folosite recent reținute.
~
Back - Receiving options
2010-05-19
Înapoi - Opțiuni primire
~
Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one used in a 'timezone' key.
2010-05-19
Arată fusul orar secundar în vizualizare Zi, dacă acesta este definit. Valoarea este asemănătoare cu cea folosită în cheia „timezone”.
~
"Search Folder Editor" window maximize state
2010-05-19
Starea de maximizare a ferestrei „Editor dosar căutare”
~
Browse for a CalDAV calendar
2010-05-19
Caută un calendar CalDAV
~
Default window Y coordinate
2010-05-19
Coordonată Y fereastră implicită
~
Pretty Good Privacy (PGP/GPG)
2010-05-19
Pretty Good Privacy (PGP/GPG)
~
Cop_y memo list contents locally for offline operation
2010-05-19
Co_piază local conținutul listei de notițe pentru modul de lucru deconectat
~
Memo List
2010-05-19
Listă de notițe
~
socket
2010-05-19
socket
~
Email address:
2010-05-19
Adresă email:
~
Background color of tasks that are overdue, in "#rrggbb" format.
2009-10-20
Culoarea de fundal a sarcinilor restante, în format „#rrggbb”.
~
Add WebDAV contacts to Evolution.
2009-10-20
Adaugă contacte WebDav în Evolution.
~
Whether to set a default reminder for appointments.
2009-10-20
Dacă să se definească o reamintire implicită pentru întâlniri.
~
Cannot get source list. %s
2009-10-20
Nu s-a obține sursa listei. %s
~
T_asks due today:
2009-10-20
S_arcini scadente azi:
~
On This Computer
2009-10-20
Pe acest calculator
~
_Overdue tasks:
2009-10-20
Sarcini re_stante:
~
Fine-tune your IMAP accounts.
2009-10-20
Configurare amânunțină a conturilor IMAP.
~
If "true", then beep, otherwise will play sound file when new messages arrive.
2009-03-17
Dacă este „true”, se generează bipuri, altfel, la primierea de mesaje, se va reda un fișier sunet.
~
Migration
2009-03-17
Migrare
~
Authenticate proxy server connections
2009-01-14
Autentifică conexiunile la server proxy
~
No message satisfies your search criteria. Either clear search with Search->Clear menu item or change it.
2009-01-14
Nici un mesaj nu satisface criteriu de căutare. Fie anulați căutare cu meniul Căutare->Curăță sau o modificați.
~
"Send and Receive Mail" window height
2009-01-13
Înălțimea ferestrei „Trimite și primește mesaje”
~
Unknown external-body part.
2009-01-13
Parte „external-body” necunoscută.
~
Migrating...
2008-09-19
Se migrează...
~
Digitally sign o_utgoing messages (by default)
2008-09-19
Semnea_ză digital mesajele trimise (implicit)
~
Whether to set a default reminder for appointments.
2008-09-19
Dacă să seteze o reamintire implicită pentru întâlniri.
~
Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task.
2008-09-19
Dacă să ceară confirmare la ștergerea unei întâlniri sau a unei sarcini.
~
Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks.
2008-09-19
Dacă să ceară confirmare la ștergerea definitivă a întâlnirilor și sarcinilor.
~
Cop_y calendar contents locally for offline operation
2008-07-10
Co_piază local conținutul calendarului pentru modul de lucru deconectat
~
Composer Window default height
2008-07-10
Înălțimea implicită a ferestrei de compunere
~
Cle_ar
2008-07-10
Ș_terge
~
The search scope defines how deep you would like the search to extend down the directory tree. A search scope of "sub" will include all entries below your search base. A search scope of "one" will only include the entries one level beneath your base.
2008-07-10
Scopul căutării definește cât de adâncă va fi căutarea în arborele de directoare. Un scop al căutării „sub” va include toate intrările mai jos de domeniul de căutare. Un scop al căutării de „unu” va include toate intrările un nivel mai jos de domeniul dumneavoastră.
~
You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version
2008-07-10
Vă conectați la un server GroupWise nesuportat și ați putea experimenta probleme folosind Evolution. Pentru cele mai bune rezultate serverul ar trebui actualizat la o versiune suportată
~
Are you sure you want to forget all remembered passwords?
2008-07-10
Sunteți sigur că doriți să uitați toate parolele memorate?
~
Selecting this option means that your server does not support either SSL or TLS. This means that your connection will be insecure, and that you will be vulnerable to security exploits.
2008-07-10
Selectând această opțiune înseamnă că serverul dumneavoastră nu suportă nici SSL nici TLS. Ca atare conexiunea va fi nesigură, iar dumneavoastră veți fi vulnerabili la atacuri informatice.
~
You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to a supported version.
2008-07-10
Vă conectați la un server GroupWise nesuportat și ați putea experimenta probleme folosind Evolution. Pentru cele mai bune rezultate serverul ar trebui actualizat la o versiune suportată.
~
Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm.
2008-07-10
Dacă să afișeze timpul în formatul de 24 de ore în loc să foloseasca am/pm.
~
Evolution CSV and Tab Importer
2008-07-10
Importator CSV și Tab Evolution
~
Mozilla CSV and Tab Importer
2008-07-10
Importator CSV și Tab Mozilla
~
Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP server if your LDAP server supports TLS.
2008-07-10
Dacă veți selecta această opțiune atunci Evolution se va conecta la serverul LDAP doar dacă acesta suportă TLS.
~
Outlook CSV and Tab Importer
2008-07-10
Importator CSV și Tab Outlook
~
Clea_r
2008-07-10
Șter_ge
~
Missing file name.
2008-07-10
Nume fișier absent.
~
Some features may not work properly with your current server
2008-07-10
Unele facilități ar putea să nu funcționeze corect cu serverul dumneavoastră curent.
~
EFolderList XML for the list of completion URIs
2008-07-10
Fișier xml EFolderList pentru lista de completări de URI
~
You must specify a file name.
2008-07-10
Trebuie să specificați un nume de fișier.