Browsing Vietnamese translation

1729 of 1729 results
1729.
Your root partition is not a primary partition of your hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use a primary partition for your root partition.
Type: boolean
Description
:sl4:
Phân vùng chủ của bạn không phải là phân vùng primary trên ổ cứng. Để có thể khởi động được, phân vùng này phải thuộc loại primary. Hãy quay lại và sử dụng một phân vùng primary làm phân vùng chủ của bạn.
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-16
Located in ../partman-uboot.templates:12001
1729 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.