Translations by Alexander Rødseth

Alexander Rødseth has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 124 results
1.
falling back to frontend: %s
2006-05-26
faller tilbake til grensesnitt: %s
2006-05-26
faller tilbake til grensesnitt: %s
2006-05-26
faller tilbake til grensesnitt: %s
2006-05-26
faller tilbake til grensesnitt: %s
2006-05-26
bruker et tidligere ansikt: %s
2.
unable to initialize frontend: %s
2006-05-26
ute av stand til å fyre opp grensesnitt: %s
2006-05-26
ute av stand til å fyre opp ansikt: %s
3.
Unable to start a frontend: %s
2006-05-26
Ute av stand til å starte opp et grensesnitt: %s
2006-05-26
Ute av stand til å starte opp ansikt: %s
4.
Config database not specified in config file.
2006-05-26
Databasen med instillinger er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
5.
Template database not specified in config file.
2006-05-26
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
2006-05-26
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
2006-05-26
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
2006-05-26
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
6.
The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please remove them.
2006-05-26
Spesialtegn- og smilefjesvalgene i konfigurasjonsfilen brukes ikke lenger. Vennligst fjern dem.
7.
Problem setting up the database defined by stanza %s of %s.
2006-05-26
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
2006-05-26
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
2006-05-26
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
2006-05-26
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
8.
-f, --frontend Specify debconf frontend to use. -p, --priority Specify minimum priority question to show. --terse Enable terse mode.
2006-05-26
-f, --frontend Spesifiser ansikt for debconf. -p, --priority Spesifiser minimumsprioritet for spørsmål som skal vises. --terse Vær kortfattet.
9.
Ignoring invalid priority "%s"
2006-05-26
Ignorerer ugyldig prioritet "%s"
10.
Valid priorities are: %s
2006-05-26
Gyldige prioriteter er: %s
11.
Choices
2006-05-26
Valg
12.
yes
2006-05-26
ja
13.
no
2006-05-26
nei
14.
(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)
2006-05-26
(Skriv inn null eller flere elementer, separert av et komma og mellomrom (', ').)
15.
_Help
2006-05-26
_Hjelp
16.
Help
2006-05-26
Hjelp
18.
Debconf
2006-05-26
Debconf
19.
Debconf, running at %s
2006-05-26
Debconf, kjører som %s
20.
Input value, "%s" not found in C choices! This should never happen. Perhaps the templates were incorrectly localized.
2006-05-26
Inndataverdi, "%s" ble ikke funnet blant C-valgene! Dette skulle aldri skje. Kanskje malene var plassert feil.
2006-05-26
Inndataverdi, "%s" ikke funnet blant C-valgene! Dette skal aldri skje. Kanskje malene ikke ble funnet.
2006-05-26
Inndataverdi, "%s" kunne ikke finnes blant C-valg! Dette skulle aldri ha skjedd. Kanskje malene var oversatt feil?
21.
none of the above
2006-05-26
ingen av de øvrige
22.
Enter the items you want to select, separated by spaces.
2006-05-26
Skriv inn de elementene du vil velge, adskilt med mellomrom.
2006-05-26
Skriv inn elementene du vil velge, med mellomrom mellom.
23.
Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s
2006-05-26
Ute av stand til å hente Debconf::Element::%s. Mislyktes fordi: %s
2006-05-26
Ute av stand til å hente Debconf::Element::%s. Det mislyktes fordi: %s
2006-05-26
Ute av stand til å hente Debconf::Element::%s. Det gikk galt på grunn av: %s
24.
Configuring %s
2006-05-26
Konfigurerer %s
25.
TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.
2006-05-26
TERM er ikke satt, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.
2006-05-26
TERM er ikke satt, så dialog-ansiktet er ikke brukbart.
26.
Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers
2006-05-26
Dialog-grensesnittet er ikke kompatiblet med emacs' skall-buffer
2006-05-26
Dialog-ansiktet er ikke kompatibelt med emacs sine terminal-buffer
27.
Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.
2006-05-26
Dialog-grensesnittet vil ikke fungere på en simpel terminal, emacs' skall-buffer, eller uten en kontrollerende terminal.
2006-05-26
Dialog-ansiktet vil ikke virke i en simpel terminal, et terminal-buffer i emacs, eller uten en terminal med kontroll-tegn.
28.
No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.