Browsing Bosnian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bosnian guidelines.

These translations are shared with Bazaar 2.6 series template bzr.

19 of 9 results
12.
This reports on versioned and unknown files, reporting them
grouped by state. Possible states are:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ovo izvještava na izmjenjene i nepoznate fajlove, prijavljujući ih
grupirane po državi. Moguće države su:
Translated and reviewed by Hamza Semic on 2012-10-01
Located in bzrlib/builtins.py:317
59.
Any files matching patterns in the ignore list will not be added
unless they are explicitly mentioned.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Sve datoteke podudaranja uzoraka u ignoriranoj listi neće biti dodane
osim ako su izričito navedene.
Translated by Almir Harba on 2012-12-15
Reviewed by Samir Ribić on 2012-12-15
Shared:
Sve datoteke podudarnih uzoraka u ignoriranoj listi neće biti dodane
osim ako su izričito navedene.
Suggested by Dunja Bihorac on 2013-02-01
Located in bzrlib/builtins.py:796
98.
The target branch will not have its working tree populated because this
is both expensive, and is not supported on remote file systems.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Cilj grane neće imati svoje radno naseljena stablo jer to
je i skupo, a nije podržan na udaljenom datotečnim sistemima.
Translated by Almir Harba on 2012-12-15
Reviewed by Samir Ribić on 2012-12-15
Shared:
Ciljna grana neće imati svoje radno naseljena stablo jer to
je i skupo, a nije podržano na udaljenom datotečnim sistemima.
Suggested by Samir Ribić on 2013-06-07
Located in bzrlib/builtins.py:1262
228.
Note that in the case of a merge, the -c option shows the changes
compared to the left hand parent. To see the changes against
another parent, use::
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Imajte na umu da u slučaju spajanja,-c opcija pokazuje promjene
u odnosu na lijeve roditelja. Da biste vidjeli promjene protiv
drugih roditelja, koristite ::
Translated and reviewed by Samir Ribić on 2012-12-15
Shared:
Imajte na umu da u slučaju spajanja,-c opcija pokazuje promjene
u odnosu na lijevog roditelja. Da biste vidjeli promjene protiv
drugih roditelja, koristite ::
Suggested by Dunja Bihorac on 2013-02-01
Located in bzrlib/builtins.py:2268
258.
log is bzr's default tool for exploring the history of a branch.
The branch to use is taken from the first parameter. If no parameters
are given, the branch containing the working directory is logged.
Here are some simple examples::
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Dnevnik je bzr's zadani alat za istraživanje historije grana.
Grana za korištenje je preuzeta iz prvog parametra. Ako parametri
nisu zadani, grana sadrži radni direktorij koji je zabilježen.
Evo nekoliko jednostavnih primjera ::
Translated by Almir Harba on 2012-12-15
Reviewed by Samir Ribić on 2012-12-15
In upstream:
Log je bzr's zadani alat za istraživanje historije grana.
Grana za korištenje je preuzeta iz prvog parametra. Ako parametri
nisu zadani, grana sadrži radni direktorij koji je zabilježen.
Evo nekoliko jednostavnih primjera ::
Suggested by Maida on 2015-06-18
Located in bzrlib/builtins.py:2495
259.
bzr log log the current branch
bzr log foo.py log a file in its branch
bzr log http://server/branch log a branch on a server
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
bzr log evidencija trenutne grane
bzr log foo.py evidencija datoteke u svojoj grani
bzr log http://server/branch evidencija grane na server
Translated by Almir Harba on 2012-12-14
Reviewed by Samir Ribić on 2012-12-14
In upstream:
bzr log registruje trenutnu granu
bzr log foo.py registruje datoteku u svojoj grani
bzr log http://server/branch registruje granu na server
Suggested by Maida on 2015-06-18
Located in bzrlib/builtins.py:2500
276.
If parameters are given and the first one is not a branch, the log
will be filtered to show only those revisions that changed the
nominated files or directories.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Ako su parametri dati i prvi nije grana, dnevnik
će se filtrirati da pokaže samo one izmjene koje su promijenile
[ nominirane datoteke ili direktorije.
Translated and reviewed by Samir Ribić on 2012-12-15
Shared:
Ako su parametri dati i prvi nije grana, dnevnik
će se filtrirati da pokaže samo one izmjene koje su promijenile
nominirane datoteke ili direktorije.
Suggested by Dunja Bihorac on 2013-02-01
Located in bzrlib/builtins.py:2571
331.
To remove patterns from the ignore list, edit the .bzrignore file.
After adding, editing or deleting that file either indirectly by
using this command or directly by using an editor, be sure to commit
it.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Za uklanjanje uzoraka iz ignorisane liste, urediti .bzrignore datoteku.
Nakon dodavanja, izmjene ili brisanje tu datoteku ili neizravno
koristite ovu naredbu ili izravno pomoću editora, budite sigurni da će uraditi
to.
Translated by Almir Harba on 2012-12-15
Reviewed by Samir Ribić on 2012-12-15
In upstream:
Za uklanjanje uzoraka (primjeraka) iz ignor liste, uredite .bzrignore datoteku.
Nakon dodavanja, izmjene ili brisanja te datoteke indirektno korištenjem ove komande ili direktno korištenjem editora, budite sigurni da ste to izvršili.
Suggested by Maida on 2015-06-18
Located in bzrlib/builtins.py:3117
610.
You can get information on what locks are open via the 'bzr info
[location]' command.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Možete dobiti informacije na šta su brave otvorene preko 'bzr info
[location]' naredbe.
Translated by Almir Harba on 2012-12-14
Reviewed by Samir Ribić on 2012-12-14
In upstream:
Možete dobiti informacije koje su brave otvorene preko 'bzr info
[location]' naredbe.
Suggested by Samir Ribić on 2016-04-14
Located in bzrlib/builtins.py:5465
19 of 9 results

This translation is managed by Ubuntu Bosnia and Herzegovina translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adi, Afan, Almin Islamović, Almir Harba, Armin, Ashraf Gheth, Dunja Bihorac, Hamza Semic, Josip Kvesic, Maida, Samir Ribić, Tarik Radončić.