Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
1120 of 34 results
11.
Invalid /etc/apt/sources.list file
Skedar i pavlefshëm /etc/apt/sources.list
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:112
12.
Software index is broken
Treguesi i programeve është dëmtuar
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:115
13.
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
Ka një dështim të madh në sistemin tuaj të menaxhimit të programeve. Ju lutemi kontrolloni paketat e dëmtuara me synaptic, kontrolloni lejet për skedarët dhe korrektësinë e skedarit '/etc/apt/sources.list' dhe ringarkoni informacionin e programeve me: 'sudo apt-get update' dhe 'sudo apt-get install -f'.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:116
14.
Need a url to continue, exiting
Kemi nevojë për një url për të vazhduar, duke dalë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:144
15.
Invalid url: '%s' given, exiting
Një url e pavlefshme: '%s' është dhënë, duke dalë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:147
16.
Can not deal with protocol '%s'
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Nuk mund të merremi me protokollin '%s'
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:183
17.
Package '%s' is virtual.
Paketa '%s' është virtuale.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:205
18.
Could not find package '%s'.
Nuk mund të gjej paketën '%s'.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:208
19.
Package '%s' is already installed
Paketa '%s' është instaluar tashmë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:214
20.
Can not install '%s' (%s)
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Nuk munda të instaloj '%s' (%s)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-03
Located in ../AptUrl/AptUrl.py:229
1120 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.