Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Aptdaemon trunk series template aptdaemon.

272281 of 287 results
272.
The package %s isn't available in the %s release.
Paketa %s nuk është e disponueshme në versionin %s.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:849
273.
Package %s cannot be removed
Paketa %s nuk mund të hiqet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1037
274.
The package doesn't provide a valid Installed-Size control field. See Debian Policy 5.6.20.
Paketa nuk jep një fushë kontrolli të vlefshme për Përmasën e Instalimit. Shikoni çertifikatën e Debian 5.6.20.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1139
275.
The license key is empty
Çelësi i liçensës është bosh
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1278
276.
The license key is not allowed to contain executable code.
Çelësi i liçensës nuk lejohet të mbajë kod të ekzekutueshëm.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1294
277.
The license key path %s is invalid
Shtegu i çelësit të liçensës %s është i pavlefshëm
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1303
278.
The license key already exists: %s
Çelësi i liçensës ekziston tashmë: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1307
279.
The location of the license key is unsecure since it contains symbolic links. The path %s maps to %s
Vendndodhja e çelësit të liçensës është e pasigurtë përderisa përmban lidhje simbolike. Shtegu %s të drejton tek %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1312
280.
The directory where to install the key to doesn't exist yet: %s
Drejtoria ku instalon çelësin nuk ekziston tashmë: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1320
281.
Failed to write key file to: %s
Dështova në shkrimin e skedarittë çelësit tek: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../aptdaemon/worker/aptworker.py:1331
272281 of 287 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.