Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.

These translations are shared with Aptdaemon trunk series template aptdaemon.

110 of 287 results
1.
List keys of trusted vendors
(no translation yet)
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:1
2.
To view the list of trusted keys, you need to authenticate.
(no translation yet)
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:2
3.
Remove downloaded package files
Հեռացնել ներբեռնված փաթեթների ֆայլերը
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-31
In upstream:
Հեռացնել նշոցները ներբեռնված փաթեթներից
Suggested by Serj Safarian on 2011-03-11
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:3 ../aptdaemon/console.py:619
4.
To clean downloaded package files, you need to authenticate.
Ներբեռնված փաթեթների ֆայլերը մաքրելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է հաստատել Ձեր իսկությունը:
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-31
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:4
5.
Change software configuration
(no translation yet)
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:5
6.
To change software settings, you need to authenticate.
Ծրագրային կարգավորումները փոխելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է հաստատել Ձեր իսկությունը:
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-31
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:6
7.
Change software repository
(no translation yet)
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:7
8.
To change software repository settings, you need to authenticate.
Ծրագրային պահոցի կարգավորումները փոխելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է հաստատել Ձեր իսկությունը։
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-31
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:8
9.
Install package file
Տեղադրել փաթեթի ֆայլը
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-31
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:9
10.
To install this package, you need to authenticate.
Այս փաթեթը տեղադրելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է հաստատել Ձեր իսկությունը։
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-31
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:10
110 of 287 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, Vahan Harutyunyan.