Translations by AJenbo

AJenbo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 149 results
1.
List keys of trusted vendors
2010-09-08
Lav en liste men nøgler fra udbyder der er tillid til
2.
To view the list of trusted keys, you need to authenticate.
2010-09-08
For at se listen af tillidsnøgler, skal først godkende.
3.
Remove downloaded package files
2011-02-27
Fjern hentede pakkefiler
2011-02-27
Fjern hentede pakke filer
4.
To clean downloaded package files, you need to authenticate.
2011-02-27
Du skal godkende for at rense hentede pakkefiler.
2011-02-27
Du skal godkende for at rense hentede pakke filer.
5.
Change software configuration
2011-02-27
Ændre software konfiguration
6.
To change software settings, you need to authenticate.
2011-03-22
Du skal godkende for at ændre programindstillinger.
2011-02-27
Du skal godkende for at ændre software indstillinger.
7.
Change software repository
2010-09-08
Skift softwarearkiv
8.
To change software repository settings, you need to authenticate.
2010-09-08
For at ændre sofwarearkiv indstilinger, skal først godkende.
10.
To install this package, you need to authenticate.
2010-09-08
For at installere denne pakke, skal først godkende.
12.
To update the software catalog, you need to authenticate.
2010-09-08
For at opdatere softwarekataloget, skal først godkende.
13.
Install or remove packages
2010-09-08
Installér eller fjern pakker
14.
To install or remove software, you need to authenticate.
2010-09-08
For at installere eller fjerne software, skal først godkende.
19.
Add a new repository of purchased software and install packages from it
2010-09-12
Tilføj et nyt softwarearkiv med købte programmer og installér pakker fra det
22.
To install updated software, you need to authenticate.
2010-09-08
For at installere opdateretsoftware, skal først godkende.
24.
To cancel someone else's software changes, you need to authenticate.
2010-09-08
For at annullere en andens software ændringer, skal først godkende.
25.
Set a proxy for software downloads
2010-09-08
Sæt en proxy til indhentning af software
26.
To use a proxy server for downloading software, you need to authenticate.
2010-09-08
For at bruge en proxy server til at hente software, skal først godkende.
27.
ERROR
2010-09-08
FEJL
30.
ERROR:
2010-09-08
FEJL:
31.
You are not allowed to perform this action.
2010-09-08
Du har ikke lov til at udføre denne handling.
32.
Queuing
2010-09-08
Sætter i kø
33.
Resolving dependencies
2009-12-16
Løser afhængigheder
34.
The following NEW package will be installed (%(count)s):
The following NEW packages will be installed (%(count)s):
2011-03-04
Følgende NYE pakke vil blive installeret (%(count)s):
Følgende NYE pakker vil blive installeret (%(count)s):
35.
The following package will be upgraded (%(count)s):
The following packages will be upgraded (%(count)s):
2011-03-04
Følgende pakke vil blive opgraderet (%(count)s):
Følgende pakker vil blive opgraderet (%(count)s):
2011-02-27
Den følgende pakke vil blive opgraderet (%(count)s):
De følgende pakker vil blive opgraderet (%(count)s):
36.
The following package will be REMOVED (%(count)s):
The following packages will be REMOVED (%(count)s):
2011-03-04
Følgende pakke vil blive FJERNET (%(count)s):
Følgende pakker vil blive FJERNET (%(count)s):
2011-02-27
Den følgende pakke vil blive FJERNET (%(count)s):
De følgende pakker vil blive FJERNET (%(count)s):
37.
The following package will be DOWNGRADED (%(count)s):
The following packages will be DOWNGRADED (%(count)s):
2011-02-27
Den følgende pakke vil blive NEDGRADERET (%(count)s):
De følgende pakker vil blive NEDGRADERET (%(count)s):
38.
The following package will be reinstalled (%(count)s):
The following packages will be reinstalled (%(count)s):
2011-02-27
Den følgende pakke vil blive genindstalleret (%(count)s):
De følgende pakker vil blive genindstalleret (%(count)s):
39.
The following package has been kept back (%(count)s):
The following packages have been kept back (%(count)s):
2011-02-27
Den følgende pakke vil blive holdt tilbage (%(count)s):
De følgende pakker vil blive holdt tilbage (%(count)s):
40.
Need to get %sB of archives.
2010-09-08
Skal hente %sB arkiver.
41.
After this operation, %sB of additional disk space will be used.
2010-09-08
Efter denne operation, vil %sB yderligere diskplads blive brug.
42.
After this operation, %sB of additional disk space will be freed.
2010-09-08
Efter denne operation, vil %sB yderligere diskplads blive frigjordt.
43.
Do you want to continue [Y/n]?
2010-09-08
Ønsker du at forsætte [Y/n]?
44.
To operate on more than one package put the package names in quotation marks: aptdcon --install "foo bar"
2010-09-08
Anbring pakkenavnene i citationstegn, for at behandle mere end en pakke: aptdcon --install "foo bar"
45.
Refresh the cache
2010-09-08
Genopfrisk chechen
47.
Try to finish a previous incompleted installation
2010-09-08
Prøv at færdiggøre en tidligere ikke fuldført installation
48.
Install the given packages
2010-09-08
Installér de givne pakker
49.
Reinstall the given packages
2010-09-08
Geninstallér de givne pakker
50.
Remove the given packages
2010-09-08
Fjern de givne pakker
51.
Remove the given packages including configuration files
2010-09-08
Fjern de givne pakker inklusiv konfigurations filer
52.
Downgrade the given packages
2011-02-27
Nedgrader de angivne pakker
53.
Deprecated: Please use --safe-upgrade
2010-09-08
Forældet: Brug --safe-upgrade
54.
Upgrade the system in a safe way
2010-09-08
Opgrader systemet på en sikker måde
55.
Upgrade the system, possibly installing and removing packages
2010-09-08
Opgrader systemet, muligvis ved at installere og fjerne pakker
56.
Add the vendor to the trusted ones
2010-09-08
Hav tillid til udbyderen
57.
Add the vendor keyid (also needs --keyserver)
2010-09-08
Tilføj udbyderes keyid (kræver også --keyserver)