Translations by Svetoslav Stefanov

Svetoslav Stefanov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 116 results
1.
List keys of trusted vendors
2010-09-28
Изброяване на ключове на доверени доставчици
2.
To view the list of trusted keys, you need to authenticate.
2010-09-28
За да видите списъка с доверени ключове, трябва да се идентифицирате.
3.
Remove downloaded package files
2011-06-11
Премахване на инсталационните пакетни файлове
4.
To clean downloaded package files, you need to authenticate.
2011-06-11
За да премахнете свалените инсталационни файлове, трябва да се идентифицирате.
5.
Change software configuration
2011-06-11
Променяне на софтуерната конфигурация
6.
To change software settings, you need to authenticate.
2011-06-11
За да променяте софтуерните настройки, трябва да се идентифицирате.
7.
Change software repository
2010-09-28
Промяна на софтуерно хранилище
8.
To change software repository settings, you need to authenticate.
2010-09-28
За да промените настройките на софтуерно хранилище, трябва да се идентифицирате.
10.
To install this package, you need to authenticate.
2010-09-28
За да инсталирате този пакет, трябва да се идентифицирате.
12.
To update the software catalog, you need to authenticate.
2010-09-28
За да обновите софтуерния каталог, трябва да се идентифицирате.
13.
Install or remove packages
2010-09-28
Инсталиране или премахване на пакети
14.
To install or remove software, you need to authenticate.
2010-09-28
За да инсталирате или премахнете софтуер, трябва да се идентифицирате.
17.
Add a new repository and install packages from it
2010-09-28
Добавяне на ново хранилище и инсталиране на пакети от него.
18.
To install software from a new source, you need to authenticate.
2010-09-28
За да инсталирате софтуер от нов източник, трябва да се идентифицирате.
19.
Add a new repository of purchased software and install packages from it
2010-09-28
Добавяне на ново хранилище на закупен софтуер и инсталиране на пакети от него
20.
To install purchased software, you need to authenticate.
2010-09-28
За да инсталирате поръчан трябва да се идентифицирате.
22.
To install updated software, you need to authenticate.
2010-09-28
За да инсталирате обновен софтуер, трябва да се идентифицирате.
24.
To cancel someone else's software changes, you need to authenticate.
2010-09-28
За да откажете софтуерните промени на друг потребител, трябва да се идентифицирате.
25.
Set a proxy for software downloads
2010-09-28
Задаване на сървър-посредник за изтегляне на софтуер
26.
To use a proxy server for downloading software, you need to authenticate.
2010-09-28
За да използвате сървър-посредник за да изтеглите софтуер, трябва да се идентифицирате.
27.
ERROR
2010-09-28
ГРЕШКА
30.
ERROR:
2010-09-28
ГРЕШКА:
31.
You are not allowed to perform this action.
2010-09-28
Не Ви е позволено да извършвате това действие.
32.
Queuing
2010-09-28
Добавяне в опашката
34.
The following NEW package will be installed (%(count)s):
The following NEW packages will be installed (%(count)s):
2011-06-11
Следният НОВ пакет ще бъде инсталиран (%(count)s):
Следните НОВИ пакети ще бъдат инсталирани (%(count)s):
35.
The following package will be upgraded (%(count)s):
The following packages will be upgraded (%(count)s):
2011-06-11
Следният пакет ще бъде обновен (%(count)s):
Следните пакети ще бъдат обновени (%(count)s):
36.
The following package will be REMOVED (%(count)s):
The following packages will be REMOVED (%(count)s):
2011-06-11
Следният пакет ще бъде ПРЕМАХНАТ: (%(count)s):
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ: (%(count)s):
37.
The following package will be DOWNGRADED (%(count)s):
The following packages will be DOWNGRADED (%(count)s):
2011-06-11
Следният пакет ще бъде ПОНИЖЕН: (%(count)s):
Следните пакети ще бъдат ПОНИЖЕНИ: (%(count)s):
38.
The following package will be reinstalled (%(count)s):
The following packages will be reinstalled (%(count)s):
2011-06-11
Следният пакет ще бъде преинсталиран: (%(count)s):
Следните пакети ще бъдат преинсталирани (%(count)s):
40.
Need to get %sB of archives.
2010-09-28
Трябва да бъдат получени архиви в размер %sB.
41.
After this operation, %sB of additional disk space will be used.
2010-09-28
След тази операция, ще бъде използвано %sB допълнително пространство.
42.
After this operation, %sB of additional disk space will be freed.
2010-09-28
След тази операция, ще бъде бъде освободено %sB пространство.
43.
Do you want to continue [Y/n]?
2010-09-28
Желаете ли да продължите [y=Да/n=Не]?
44.
To operate on more than one package put the package names in quotation marks: aptdcon --install "foo bar"
2010-09-28
За да работите с повече от един пакет, сложете името му в кавички: aptdcon --install "foo bar"
45.
Refresh the cache
2010-09-28
Опресняване на кеша
46.
Try to resolve broken dependencies. Potentially dangerous operation since it could try to remove many packages.
2010-09-28
Опит за разрешаване на счупени зависимости. Това е потенциално опасно действие, тъй като може да се опита да премахне много пакети.
47.
Try to finish a previous incompleted installation
2010-09-28
Опит за завършване на предходна незавършена инсталация
48.
Install the given packages
2010-09-28
Инсталиране на дадените пакети
49.
Reinstall the given packages
2010-09-28
Преинсталиране на дадените пакети
50.
Remove the given packages
2010-09-28
Премахване на дадените пакети
51.
Remove the given packages including configuration files
2010-09-28
Премахване на дадените пакети, включително конфигурационните им файлове
52.
Downgrade the given packages
2011-06-11
Понижаване на версиите на дадените софтуерни пакети
53.
Deprecated: Please use --safe-upgrade
2010-09-28
Остаряло: Моля използвайте --safe-upgrade
54.
Upgrade the system in a safe way
2010-09-28
Надграждане на системата по безопасен начин
55.
Upgrade the system, possibly installing and removing packages
2010-09-28
Надграждане на системата с евентуално инсталиране и премахване на пакети
56.
Add the vendor to the trusted ones
2010-09-28
Добавяне на доставчик към доверените
57.
Add the vendor keyid (also needs --keyserver)
2010-09-28
Добавяне на ключов идентификатор на доставчик (нуждае се и от --keyserver)
58.
Use the given keyserver for looking up keys
2010-09-28
Използване на даден сървър за търсене на ключове
59.
Add new repository from the given deb-line
2010-09-28
Добяване на ново хранилище от даден deb-ред
60.
Specify an alternative sources.list.d file to which repositories should be added.
2010-09-28
Указване на алтернативен файл sources.list.d, към който да се добавят хранилища.