Translations by Maciej Walczak

Maciej Walczak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
~
LADITray
2012-04-23
LADITray
~
Lazarus IDE (0.9.30.2)
2012-04-23
Lazarus IDE (0.9.30.2)
~
Lazarus (0.9.30.2)
2012-04-23
Lazarus (0.9.30.2)
~
GoScience!
2012-04-23
GoScience!
~
View and temporarily install all kinds of fonts
2012-04-23
Wyświetl i tymczasowo zainstaluj wszystkie typy czcionek
9.
Installer for the Adobe Flash plugin for Mozilla
2012-04-23
Instalator wtyczki Adobe Flash dla Mozilli
230.
Anjuta
2012-04-23
Anjuta
238.
Apper Installer
2012-04-23
Instalator Apper
239.
Apper Settings
2012-04-23
Ustawienia Apper
240.
Apper Updates
2012-04-23
Aktualizacje Apper
430.
Bibledit-Gtk
2012-04-23
Bibledit-Gtk
432.
Bibledit-Xiphos
2012-04-23
Bibledit-Xiphos
433.
Bibledit Xiphos Interface
2012-04-23
Interfejs Bibledit Xiphos
509.
Bokken
2012-04-23
Bokken
527.
Braindump
2012-04-23
Braindump
712.
Clinica
2012-04-23
Clinica
777.
Crossfire GTK Client V2
2012-04-23
Klient GTK V2 gry Crossfire
881.
Dino
2012-04-23
Dino
936.
DVBcut
2012-04-23
DVBcut
1037.
Open a new instance
2012-04-23
Otwórz nową instancję
1184.
A single player, 2D-isometric, action Role-Playing Game
2012-04-23
Jednoosobowa, izometryczna gra RPG
1221.
Write without distractions
2012-04-23
Pisz bez rozproszeń
1242.
Edit photos and manage collections
2012-04-23
Edytuj zdjęcia i zarządzaj kolekcjami
1267.
Freeciv modpack installer
2012-04-23
Instalator paczki modyfikacji Freeciv
1268.
Download and install add-ons for Freeciv
2012-04-23
Pobierz i zainstaluj dodatki dla Freeciv
1271.
Freeciv server
2012-04-23
Serwer Freeciv
1310.
Playing various multimedia formats, like pictures, audio or video
2012-04-23
Odtwarzanie różnych formatów multimedii, takich jak obrazki, dźwięki lub filmy
1336.
Fuse Spectrum Emulator (GTK+ version)
2012-04-23
Emulator Fuse Spectrum (wersja GTK+)
1337.
Fuse Spectrum Emulator (SDL version)
2012-04-23
Emulator Fuse Spectrum (wersja SDL)
1393.
Garden of Coloured Lights
2012-04-23
Ogród kolorowych świateł
1467.
gdigi
2012-04-23
gdigi
1481.
gEcrit
2012-04-23
gEcrit
1482.
A python text editor.
2012-04-23
Edytor tekstu napisany w pythonie
1499.
GeneaTD
2012-04-23
GeneaTD
1506.
Create interactive mathematical constructions and applets.
2012-04-23
Twórz interaktywne matematyczne konstrukcje i aplety
1533.
GHex
2012-04-23
GHex
1534.
Inspect and edit binary files
2012-04-23
Wyświetlaj i edytuj pliki binarne
1609.
gmbox
2012-04-23
gmbox
1655.
View SWF Files
2012-04-23
Wyświetlaj pliki SWF
1685.
Color Calibration
2012-04-23
Kalibracja kolorów
1884.
GNUMail
2012-04-23
GNUMail
1894.
GNU Robbo
2012-04-23
GNU Robbo
1895.
A clone of Robbo
2012-04-23
Klon Robbo
1916.
GoldenCheetah
2012-04-23
GoldenCheetah
2015.
gprompter
2012-04-23
gprompter
2115.
GTimer
2012-04-23
GTimer
2151.
GTKWave
2012-04-23
GTKWave
2152.
Display simulation results
2012-04-23
Wyświetl wyniki symulacji
2228.
hamexam
2012-04-23
hamexam
2270.
hocr-gtk
2012-04-23
hocr-gtk