Browsing Gaelic; Scottish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Gaelic; Scottish guidelines.

These translations are shared with Activity Log Manager 0.9 series template activity-log-manager.

5160 of 60 results
51.
%d %B %Y
%d %B %Y
Translated and reviewed by alasdair caimbeul on 2012-03-21
Located in ../src/unified-privacy-history.vala:156 ../src/unified-privacy-history.vala:189
52.
When searching in the Dash:
Nuair a nì mi lorg air an deas-bhòrd:
Translated and reviewed by Akerbeltz on 2013-07-11
Located in ../src/searchresults-widget.vala:59
53.
Include online search results.
Thoir a-steach toraidhean an t-siridh.
Translated and reviewed by alasdair caimbeul on 2012-09-28
Located in ../src/searchresults-widget.vala:67
54.
Privacy settings
Roghainnean prìobhaideachd
Translated and reviewed by Akerbeltz on 2013-07-11
Located in ../src/diagnostics/com.ubuntu.whoopsiepreferences.policy.in.h:1
55.
To change your privacy settings you need to authenticate.
Feumaidh tu dearbhadh mus urrainn dhut na roghainnean prìobhaideachd agad atharrachadh.
Translated and reviewed by Akerbeltz on 2013-07-11
Located in ../src/diagnostics/com.ubuntu.whoopsiepreferences.policy.in.h:2
56.
Ubuntu can collect anonymous information that helps developers improve it. All information collected is covered by our privacy policy.
'S urrainn dha Ubuntu fiosrachadh a chruinneachadh (gun urra) a chuidicheas an luchd-leasachaidh gus piseach a chur air. Tha fiosrachadh sam bith a chruinnicheas sinn fo dhìon a' phoileasaidh phrìobhaideachd againn.
Translated and reviewed by Akerbeltz on 2013-07-11
Located in ../data/whoopsie.ui.h:1
57.
Privacy Policy
Am poileasaidh prìobhaideachd
Translated and reviewed by Akerbeltz on 2013-07-11
Located in ../data/whoopsie.ui.h:2
58.
People using this computer can:
Faodadh daoine a chleachdas an coimpiutair seo:
Translated and reviewed by Akerbeltz on 2013-07-11
Located in ../data/whoopsie.ui.h:3
59.
Send error reports to Canonical
Aithisgean mearachd a chur gu Canonical
Translated and reviewed by GunChleoc on 2015-04-17
Located in ../data/whoopsie.ui.h:4
60.
<small>Error reports include information about what a program was doing when it failed. You always have the choice to send or cancel an error report.</small>
<small>Tha fiosrachadh ann an aithisg mearachd a dh'innseas dè bha prògram a dhèanamh nuair a thuislich e. Bidh cothrom agad an aithisg a dheasachadh no sgur dheth fhathast.</small>
Translated and reviewed by Akerbeltz on 2013-07-11
Located in ../data/whoopsie.ui.h:5
5160 of 60 results

This translation is managed by Sgioba Ubuntu na Gàidhlig, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Akerbeltz, GunChleoc, alasdair caimbeul.