Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 909 results
1.
Join channel:
2012-05-06
Pievienoties kanālam:
2.
<span weight="bold">List Filtering</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Saraksta filtrēšana</span>
3.
Channel _Name
2012-05-06
Kanāla _nosaukumā
4.
Channel _Topic
2012-05-06
Kanāla _tēmā
5.
in:
2012-05-06
Tekstu meklē:
6.
Search for text:
2012-05-06
Meklēt tekstu:
7.
users
2012-05-06
lietotājiem
8.
to
2012-05-06
līdz
9.
Show channels with:
2012-05-06
Rādīt kanālus ar:
10.
Channels list
2012-05-06
Kanālu saraksts
11.
_Join Channel
2012-05-06
_Pievienoties kanālam
14.
Cycle _until connected
2012-05-06
Iet _ciklā līdz savienojies
15.
Accept invalid _SSL certificate
2012-05-06
Pieņemt nederīgu _SSL sertifikātu
16.
_Use secure connection (SSL)
2012-05-06
Lietot droš_u savienojumu (SSL)
17.
_Automatically connect to network
2012-05-06
_Automātiski savienoties ar tīklu
18.
Nickser_v password:
2012-05-06
Nickser_v parole:
19.
Server _password:
2012-05-06
Servera _parole:
20.
Character _encoding:
2012-05-06
Rakstzīmju _kodējums:
21.
Network Settings
2012-05-06
Tīkla iestatījumi
22.
<span weight="bold">User Info</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Lietotāja informācija</span>
23.
Use _global user settings
2012-05-06
Lietot _vispārīgos lietotāja iestatījumus
24.
Use _these user settings:
2012-05-06
Lie_tot šos lietotāja iestatījumus:
26.
_Nick name:
2012-05-06
Se_gvārds:
27.
<span weight="bold">Automatically Join Channels</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Automātiski pievienoties kanāliem</span>
31.
<span weight="bold">General</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Vispārīgi</span>
33.
Real na_me:
2012-05-06
Ī_stais vārds:
34.
_Quit message:
2012-05-06
I_ziešanas ziņojums:
35.
_Part message:
2012-05-06
_Atvadu ziņojums:
36.
A_way message:
2012-05-06
P_rojām ziņojums:
37.
<span weight="bold">Highlighting</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Izcelšana</span>
38.
Enter extra words to trigger highlighting
2012-05-06
Ievadiet papildu vārdus, lai izsauktu izcelšanu
39.
<span weight="bold">User Interface</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Lietotāja saskarne</span>
40.
Use _system terminal font
2012-05-06
Izmantot _sistēmas termināļa fontu
41.
Use this f_ont:
2012-05-06
Izmantot šo f_ontu:
42.
_Log conversations
2012-05-06
_Reģistrēt sarunas
43.
Show _timestamps
2012-05-06
Rādī_t laika spiedogus
44.
Show m_arker line
2012-05-06
Rādīt m_arķiera līniju
45.
Show _user list in main window
2012-05-06
Rādīt lietotāj_u sarakstu galvenajā logā
46.
<span weight="bold">Text Colors</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Teksta krāsas</span>
47.
_Show colors
2012-05-06
Rādīt krā_sas
48.
_Colorize nicknames
2012-05-06
Ie_krāsot segvārdus
49.
Buil_t-in schemes:
2012-05-06
Iebūvē_tās shēmas:
50.
_Foreground color:
2012-05-06
_Priekšplāna krāsa:
52.
Foreground mark:
2012-05-06
Priekšplāna zīme:
53.
Background mark:
2012-05-06
Fona zīme:
55.
<span weight="bold">Extra Colors</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Papildu krāsas</span>
56.
<span weight="bold">Background</span>
2012-05-06
<span weight="bold">Fons</span>
58.
_Background image
2012-05-06
_Fona attēls
59.
I_mage file:
2012-05-06
A_ttēla fails:
61.
<span size="small" style="italic">Transparent</span>
2012-05-06
<span size="small" style="italic">Caurspīdīgs</span>