Translations by Øyvind A. Holm

Øyvind A. Holm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1657 results
~
E505:
2009-08-06
E505:
~
RISC OS version
2006-05-24
RISC OS-versjon
~
Sending message to terminate child process.
2006-05-24
Sender beskjed om å avslutte barneprosess.
~
--columns <number> Initial width of window in columns
2006-05-24
--columns <antall> Innledende bredde på vindu i kolonner
~
E610: Can't load Zap font '%s'
2006-05-24
E610: Kan ikke laste Zap-skrifttype '%s'
~
E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text
2006-05-24
E366: Ugyldig 'osfiletype'-valg - bruker Text
~
Arguments recognised by gvim (RISC OS version):
2006-05-24
Parametere gjenkjent av gvim (RISC OS-versjon):
~
E611: Can't use font %s
2006-05-24
E611: Kan ikke bruke skrifttype %s
~
--rows <number> Initial height of window in rows
2006-05-24
--rows <antall> Innledende høyde på vindu i rader
6.
[Location List]
2009-08-06
[Plassliste]
8.
E82: Cannot allocate any buffer, exiting...
2006-05-24
E82: Kan ikke reservere plass til noen buffere, avslutter ...
9.
E83: Cannot allocate buffer, using other one...
2006-05-24
E83: Kan ikke reservere plass til buffer, bruker en annen ...
10.
E515: No buffers were unloaded
2006-05-24
E515: Ingen buffere ble lastet ut
11.
E516: No buffers were deleted
2006-05-24
E516: Ingen buffere ble slettet
12.
E517: No buffers were wiped out
2006-05-24
E517: Ingen buffere ble visket ut
13.
1 buffer unloaded
2006-05-24
1 buffer ble lastet ut
14.
%d buffers unloaded
2006-05-24
%d buffere ble lastet ut
15.
1 buffer deleted
2006-05-24
1 buffer ble slettet
16.
%d buffers deleted
2006-05-24
%d buffere ble slettet
17.
1 buffer wiped out
2006-05-24
1 buffer ble visket ut
18.
%d buffers wiped out
2006-05-24
%d buffere ble visket ut
19.
E84: No modified buffer found
2006-05-24
E84: Fant ingen modifisert buffer
20.
E85: There is no listed buffer
2006-05-24
E85: Det finnes ingen listede buffere
21.
E86: Buffer %ld does not exist
2006-05-24
E86: Bufferen %ld finnes ikke
22.
E87: Cannot go beyond last buffer
2006-05-24
E87: Kan ikke gå forbi siste buffer
23.
E88: Cannot go before first buffer
2006-05-24
E88: Kan ikke gå forbi første buffer
24.
E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)
2006-05-24
E89: Ikke lagret siden forrige forandring av bufferen %ld (legg til ! for å overstyre)
25.
E90: Cannot unload last buffer
2006-05-24
E90: Kan ikke laste ut siste buffer
26.
W14: Warning: List of file names overflow
2006-05-24
W14: Advarsel: Listen med filnavn er overfylt
27.
E92: Buffer %ld not found
2006-05-24
E92: Fant ikke bufferen %ld
28.
E93: More than one match for %s
2006-05-24
E93: Mer enn ett treff for %s
29.
E94: No matching buffer for %s
2006-05-24
E94: Ingen samsvarende buffer for %s
30.
line %ld
2006-05-24
linje %ld
31.
E95: Buffer with this name already exists
2006-05-24
E95: En buffer med dette navnet finnes allerede
32.
[Modified]
2006-05-24
[Modifisert]
33.
[Not edited]
2006-05-24
[Uredigert]
34.
[New file]
2006-05-24
[Ny fil]
35.
[Read errors]
2006-05-24
[Lesefeil]
36.
[readonly]
2006-05-24
[skrivebeskyttet]
37.
1 line --%d%%--
2006-05-24
1 linje --%d%%--
38.
%ld lines --%d%%--
2006-05-24
%ld linjer --%d%%--
39.
line %ld of %ld --%d%%-- col
2006-05-24
linje %ld av %ld --%d%%-- kol
40.
[No Name]
2009-08-06
[Uten navn]
41.
help
2006-05-24
hjelp
43.
[Preview]
2006-05-24
[Forhåndsvisning]
44.
All
2006-05-24
Alt
45.
Bot
2006-05-24
Bunn
46.
Top
2006-05-24
Topp
47.
# Buffer list:
2006-05-24
# Bufferliste:
49.
--- Signs ---
2006-05-24
--- Skilt ---