Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
~
Your system is up-to-date
2006-04-12
Ditt system är aktuellt!
14.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2006-04-09
Ditt system innehåller trasiga paket som inte kunde repareras med denna programvara. Reparera dem först med synaptic eller apt-get innan du fortsätter.
18.
Could not calculate the upgrade
2006-04-09
Kunde inte beräkna uppdateringen
20.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2006-04-09
Det gick inte att autentisiera vissa paket. Det kan vara ett tillfälligt nätverksfel. Det kan hjälpa med att försöka senare. Se nedan för en lista med icke autentisierade paket.
24.
Can't install '%s'
2006-04-09
Kan inte installera "%s"
2006-04-09
Kan inte installera '%s
92.
Invalid package information
2006-05-02
Paketinformation
99.
System upgrade is complete.
2006-04-09
Systemuppdateringen är klar.
132.
The 'diff' command was not found
2006-04-09
Kommandot "diff" hittades inte
137.
To prevent data loss close all open applications and documents.
2006-04-09
För att förhindra dataförlust stäng alla öppna program och dokument.
2006-04-09
För att förhindra dataförlust stäng alla program och dokument.
191.
Could not run the upgrade tool
2006-04-12
Det gick inte att installera uppdateringarna
194.
Upgrade tool
2006-04-12
Uppdatera %s
197.
Authentication failed
2006-04-12
Autentisering
223.
<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b> The system could be in an unusable state if you cancel the upgrade. You are strongly adviced to resume the upgrade.
2006-04-09
<b><big>Avbryt pågående uppdatering?</big></b> Systemet kan hamna i ett oanvändbart läge om du avbryter uppdateringen. Du är starkt rekommderad att fortsätta uppdateringen.
227.
_Report Bug
2006-04-09
_Rapportera bugg
238.
Update is complete
2006-04-12
Hämtningen är färdig
239.
Could not find the release notes
2006-04-12
Kunde inte hitta några uppdateringar
241.
Could not download the release notes
2006-04-12
Det gick inte ladda ner uppdateringarna
244.
Release Notes
2006-04-09
Utgåvoanteckningar
340.
_Install Updates
2006-04-09
_Installera uppdateringar