Translations by Bogdan Butnaru

Bogdan Butnaru has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
~
If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration menu later.
2009-02-15
Dacă nu doriți să le instalați acum, alegeti opțiunea "Gestionar actualizări" din meniul Administrare, mai târziu.
~
Software updates are available for this computer
2009-02-15
Sunt disponibile actualizări de programe pentru acest calculator
5.
Custom servers
2009-02-16
Servere personalizate
6.
Could not calculate sources.list entry
2009-02-15
Nu s-a putut calcula înregistrarea sources.list
7.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2009-02-15
Nu s-au găsit pachete, poate că acesta nu e un disc Ubuntu sau este pentru o altă arhitectură?
8.
Failed to add the CD
2009-02-16
Adăugarea CD-ului a eșuat
15.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2009-02-15
O problemă ne-rezolvabilă a apărut la calcularea actualizării: %s Aceasta poate fi cauzată de: * O actualizare către o versiune încă ne-lansată de Ubuntu * Folosirea unei versiuni încă ne-lansate de Ubuntu * Pachete de programe neoficiale ce nu provin din Ubuntu
21.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2009-02-15
Pachetul „%s” este marcat pentru eliminare dar este pe lista de interzicere de eliminare.
22.
The essential package '%s' is marked for removal.
2009-02-15
Pachetul esențial „%s” este marcat pentru eliminare.
51.
disabled on upgrade to %s
2009-02-15
dezactivat la actuazarea către %s
59.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2009-02-16
Câteva înregistrări provenite de la terțe părți au fost dezactivate în fișierul sources.list. Le puteți reactiva după actualizare cu aplicația „software-properties” sau cu gestionarul dumneavoastră de pachete.
84.
Checking package manager
2009-02-16
Se verifică gestionarul de pachete
102.
Your system uses the 'evms' volume manager in /proc/mounts. The 'evms' software is no longer supported, please switch it off and run the upgrade again when this is done.
2009-02-16
Sistemul dumneavoastră folosește gestionarul de volume „evms” în /proc/mounts. Programul „evms” nu mai beneficiază de asistență, dezactivați-l și apoi rulați din nou actualizarea.
2009-02-16
246.
File %s of %s at %sB/s
2009-02-15
Fișierul %s din %s la %sO/s
247.
File %s of %s
2009-02-15
Fișierul %s din %s
255.
Install
2009-02-15
Instalează
276.
Welcome to Ubuntu
2009-02-15
Bine ați venit la Ubuntu
279.
The upgrade needs a total of %s free space on disk '%s'. Please free at least an additional %s of disk space on '%s'. Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2009-02-15
Actualizarea necesită %s spațiu liber total pe discul „%s”. Eliberați încă %s de spațiu pe discul „%s”. Goliți coșul de gunoi și ștergeți pachetele temporare ale actualizărilor mai vechi folosind comanda „sudo apt-get clean”.
296.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-02-16
Nu se poate instala sau șterge nici un program. Folosiți gestionarul de pachete „Synaptic” sau rulați „sudo apt-get install -f” într-un terminal pentru a remedia această problemă.
298.
Cancel
2009-02-15
Anulează
303.
Building Updates List
2009-02-15
Se construiește lista de actualizări
305.
Downloading changelog
2009-02-15
Se descarcă jurnalul de modificări
310.
The changelog does not contain any relevant changes. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2009-02-15
Istoricul de modificărilor nu conține modificări relevante. Folosiți http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog până când modificările devin disponibile sau încercați mai târziu.
320.
<big><b>Starting Update Manager</b></big>
2009-02-16
<big><b>Gestionarul de actualizări pornește</b></big>
332.
Update Manager
2009-02-16
Gestionar de actualizări
358.
Do not focus on map when starting
2009-02-15
Nu adu harta în prim plan la demarare
372.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
2009-02-16
Executați „do-release-upgrade” pentru a o aplica.