Translations by Ron Philip Gutierrez

Ron Philip Gutierrez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
3.
Server for %s
2008-10-22
MGA TAGASALIN: Ang %s ay isang bansa
2008-10-22
MGA TAGASALIN: Ang %s ay isang bansa
4.
Main server
2008-10-22
Punong Server
2008-10-22
Punong Server
16.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2008-10-22
Malamang sa malamang, ito ay isang mapaparam na suliraning. Mangyaring pakisubukan muli mamaya.
118.
Perform a partial upgrade only (no sources.list rewriting)
2008-10-22
Magsagawa ng bahagyang pagsasangayon (update) lamang (no sources.list rewriting)