Translations by Eilthalearin Kheru

Eilthalearin Kheru has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
154.
Display a preview of the selected window; grid if there is multiple windows of that application
2013-03-20
Pokazuje podgląd okna; siatke, jeśli jest wiele okien tej aplikacji
190.
Launcher Reveal Edge Responsiveness
2013-03-20
Czułość krawędzi wyświetlania Panelu Uruchamiania
191.
A conglomerate setting that modifies the overall responsiveness of the launcher reveal
2013-03-20
Zbiorowe ustawienie modyfikujące ogólną czułość krawędzi na kursor.
192.
Launcher Reveal Pressure
2013-03-20
Nacisk potrzebny do pokazania Panelu Uruchamiania
193.
Amount of mouse pressure required to reveal launcher
2013-03-20
Nacisk myszy wymagany do pokazania Panelu Uruchamiania
194.
Launcher Edge Stop Overcome Pressure
2013-03-20
Opór krawędzi Panelu Uruchamiania
235.
Determines if the launcher edges should capture the mouse
2013-03-20
Określa, czy krawędzie Panelu Uruchamiania powinny przechwytywać mysz