Translations by Åka Sikrom

Åka Sikrom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

149 of 49 results
~
Pushes the left edge of the screen
2015-04-20
Berører venstre kant på skjermen
~
Touches the top left corner of the screen
2015-04-20
Berører øvre venstre hjørne på skjermen
~
Launcher & Menus
2015-04-20
Programoppstarter og menyer
~
<b>Show the launcher when the pointer:</b>
2015-04-20
<b>Vis programoppstarter når pekeren …<b>
~
Browse the Web
2015-04-20
Surf på nettet
~
Media Apps
2014-01-01
Medieprogrammer
6.
Handles the modal dialog experience in unity
2012-09-27
Styrer opplevelsen av Unitys dialogbokser
12.
Match for dialogs that shouldn't be accepted as transient modal dialogs
2014-03-31
Treff på dialogvinduer som ikke skal aksepteres som forbigående dialogvinduer
13.
Unity MT Grab Handles
2012-09-27
Unity MT gripehåndtak
16.
Key to toggle the handles
2013-06-18
Tast for å skru håndtak på eller av
21.
Fade Duration
2012-09-27
Uttoningslengde
22.
How long the fade should last
2012-09-27
Hvor lenge uttoningen skal vare
37.
Unmount
2012-09-27
Løs ut
41.
Multi-range
2013-05-21
Multirekkevidde
2012-09-27
Multi-rekkevidde
45.
Sorry, there is nothing that matches your search.
2012-09-27
Beklager. Søket ga ingen treff.
48.
See one more result
See %d more results
2014-12-08
Vis ett ytterligere søketreff
Vis %d andre søketreff
2014-12-08
Vis ett resultat til
Vis %d andre søketreff
51.
Filter results
2013-06-18
Filtrer resultater
2012-09-27
Filtrér resultater
57.
Drop To Add Application
2015-04-15
Slipp for å legge til program
58.
Trash
2012-09-27
Søppelkurv
59.
Empty Trash...
2012-09-27
Tøm søppelkurven
78.
Ctrl + Tab
2013-06-18
Ctrl + Tabulator
100.
Maximises the current window.
2012-09-27
Maksimerer aktivt vindu.
103.
Semi-maximises current window.
2013-12-13
Halvmaksimerer aktivt vindu
116.
Key to show the HUD
2012-09-27
Tast for å vise HUD
129.
Key to execute a command
2013-06-19
Tast for å kjøre en kommando
162.
Hack to enable minimized windows in switcher. Disable and report bugs if problems are caused
2013-12-13
Hack for å tillate minimerte vinduer i programveksleren. Slå av dette og rapporter feil hvis du opplever problemer
165.
Background color override used for testing purposes
2012-09-27
Overstyring av bakgrunnsfarge, til testformål
172.
Backlight and Edge Illumination Toggles
2013-06-19
Vekslende bak- og kantlys
173.
Launch Animation
2012-09-27
Oppstartsanimasjon
176.
Pulse Until Running
2013-06-19
Pulsere til programmet kjøres
180.
Pulse
2013-06-19
Puls
184.
Panel Opacity for Maximized Windows Toggle.
2012-09-27
Bryter for gjennomsiktighet i maksimerte vinduer.
185.
When a window is maximized and visible in the current viewport, the panel opacity is disabled
2012-09-27
Skru av gjennomsiktighet når et vindu er maksimert på aktiv skjerm
187.
The opacity of the Launcher background.
2012-09-27
Gjennomsiktighet i oppstarterens bakgrunn.
189.
The size of the launcher icons
2012-09-27
Størrelsen på ikoner i oppstarteren
193.
Amount of mouse pressure required to reveal launcher
2012-09-27
Hvor hardt og raskt musepekeren må flyttes i oppstarterens retning for at den skal vises
202.
Fade on bfb and Slide
2013-06-19
Uttoning ved bfb og forskyvning
2012-09-27
Oppløsning ved bfb og forskyvning
203.
Slide only
2013-06-19
Kun forskyvning
204.
Fade only
2012-09-27
Kun uttoning
221.
Duration (in milliseconds) of the menus fade-in animation, used when the mouse goes over the top-panel.
2013-06-19
Varigheten (i millisekunder) av inntoningsanimasjonen for menyene. Brukes når musepekeren går over menylinjen.
223.
Duration (in milliseconds) of the menus fade-out animation, used when the mouse goes over the top-panel.
2013-06-19
Varigheten (i millisekunder) av uttoningsanimasjonen for menyene. Brukes når musepekeren går over menylinjen.
227.
Duration (in milliseconds) of the menus fade-in animation, used when the menus of a new launched application have been shown.
2013-06-19
Varigheten (i millisekunder) av inntoningsanimasjonen for menyene. Brukes når menyene til et nylig startet program har blitt vist.
229.
Duration (in milliseconds) of the menus fade-out animation, used when the menus of a new launched application have been shown.
2013-06-19
Varigheten (i millisekunder) av uttoningsanimasjonen for menyene. Brukes når menyene til et nettopp startet program har blitt vist.
234.
Launcher Capture Mouse
2012-09-27
Musefang langs oppstarteren
235.
Determines if the launcher edges should capture the mouse
2012-09-27
Avgjør om kanten på oppstarteren skal fange musa