Translations by Naglis

Naglis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
5.
Install
2011-03-27
Diegimas
22.
Detect Keyboard Layout
2011-03-27
Nustatyti klaviatūros išdėstymą
23.
Detect Keyboard Layout...
2011-03-27
Nustatyti klaviatūros išdėstymą...
40.
Confirm your password:
2011-03-27
Patvirtinkite slaptažodį:
42.
The name it uses when it talks to other computers.
2011-03-27
Šis vardas naudojamas susijungiant su kitais kompiuteriais.
48.
Passwords do not match
2011-03-27
Slaptažodžiai nesutampa
61.
Files (${SIZE})
2011-03-27
Failai (${SIZE})
78.
Shutdown Now
2011-03-27
Išjungti kompiuterį
131.
Installing third-party software...
2011-03-27
Įdiegiama trečiųjų šalių programinė įranga...
134.
Saving installed packages...
2011-03-27
Išsaugomi įdiegti paketai...
135.
Restoring previously installed packages...
2011-03-27
Atkuriami anksčiau įdiegti paketai...
207.
%d partitions will be deleted, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control
2011-03-27
%d skirsniai bus ištrinti, naudokite <a href="">skirstymo įrankį patyrusiems</a>, jei norite pats sutvarkyti skirsnius.
208.
1 partition will be deleted, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control
2011-03-27
1 skirsnis bus ištrintas, naudokite <a href="">skirstymo įrankį patyrusiems</a>, jei norite pats sutvarkyti skirsnius.
214.
${RELEASE} uses third-party software to display Flash, MP3 and other media, and to work with some wireless hardware. Some of this software is closed-source. The software is subject to the license terms included with the software's documentation.
2011-03-27
${RELEASE} naudoja trečiųjų šalių programinę įrangą Flash, MP3 ir kitų terpių failams atkurti, bei darbui su kai kuria belaidžio ryšio aparatine įranga. Dalis šios programinės įrangos yra uždaro kodo. Šiai programinei įrangai galioja licencijos sąlygos, pateiktos tos programinės įrangos dokumentacijoje.
216.
Install this third-party software
2011-03-27
Įdiegti šią trečiųjų šalių programinę įrangą
224.
[type here to change]
2011-03-27
[įveskite čia, jei norite pakeisti]
225.
Replace ${OS} with ${DISTRO}
2011-03-27
Pakeisti ${OS} su ${DISTRO}
227.
Install ${DISTRO} alongside ${OS}
2011-03-27
Įdiegti ${DISTRO} šalia ${OS}
229.
Install ${DISTRO} inside ${OS}
2011-03-27
Įdiegti ${DISTRO} ${OS} viduje
230.
Something else
2011-03-27
Kas nors kita
231.
You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for ${DISTRO}.
2011-03-27
Jūs pats galite kurti skirsnius, keisti jų dydį ar pasirinkti kelis skirsnius, norimus naudoti su ${DISTRO}.
232.
Erase ${CURDISTRO} and reinstall
2011-03-27
Ištrinti ${CURDISTRO} ir įdiegti iš naujo
233.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your ${CURDISTRO} programs, documents, photos, music, and any other files.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Dėmesio:</span> Bus ištrintos visos Jūsų ${CURDISTRO} programos, dokumentai, nuotraukos, muzika bei visi kiti failai.
234.
Upgrade ${CURDISTRO} to ${VER}
2011-03-27
Atnaujinti ${CURDISTRO} iki ${VER}
236.
Install ${DISTRO} ${VER} alongside ${CURDISTRO}
2011-03-27
Įdiegti ${DISTRO} ${VER} šalia ${CURDISTRO}
237.
Erase disk and install ${DISTRO}
2011-03-27
Išvalyti diską ir įdiegti ${DISTRO}
238.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete any files on the disk.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Dėmesio:</span> Bus ištrinti visi failai, esantys diske.
239.
Erase everything and reinstall
2011-03-27
Ištrinti viską ir įdiegti iš naujo
240.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your programs, documents, photos, music, and other files in both ${OS} and ${CURDISTRO}.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Dėmesio:</span> Bus ištrintos visos Jūsų programos, dokumentai, nuotraukos, muzika bei visi kiti failai ir ${OS}, ir ${CURDISTRO}.
241.
Reinstall ${CURDISTRO}
2011-03-27
Įdiegti ${CURDISTRO} iš naujo
243.
Install ${DISTRO} alongside them
2011-03-27
Įdiegti ${DISTRO} šalia jų
244.
This computer currently has ${OS} on it. What would you like to do?
2011-03-27
Šiame kompiuteryje jau įdiegta ${OS}. Ką norėtumėte daryti?
245.
This computer currently has ${OS1} and ${OS2} on it. What would you like to do?
2011-03-27
Šiame kompiuteryje jau įdiegta ${OS1} bei ${OS2}. Ką norėtumėte daryti?
246.
This computer currently has multiple operating systems on it. What would you like to do?
2011-03-27
Šiame kompiuteryje jau įdiegtos kelios operacinės sistemos. Ką norėtumėte daryti?
247.
This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?
2011-03-27
Šiame kompiuteryje neaptikome jokių įdiegtų operacinių sistemų. Ką norėtumėte daryti?