Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 194 results
1.
Connecting...
2015-08-25
Verbind tans...
2.
Restart to Continue
2015-08-25
Herbegin om voort te gaan
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2015-08-25
Jy is besig om te installeer in vervaardigersmodus. Sleutel asb. 'n unieke naam in vir hierdie groep stelsels. Hierdie naam sal op die geïnstalleerde stelsel geberg word en kan gebruik word om te help met foutverslae.
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2015-08-25
Jy kan ${RELEASE} uitprobeer sonder om enige veranderings op jou rekenaar aan te bring, direk vanaf hierdie ${MEDIUM}.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2015-08-25
Of, indien jy gereed is, kan jy ${RELEASE} naas (of in stede van) jou huidige bedryfstelsel installeer. Dit behoort nie te lank te neem nie.
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="release-notes">vrystelingsnotas</a> lees of <a href="update">die installeerder bywerk</a>.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="release-notes">vrystelingsnotas</a> lees.
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="update">installeerder bywerk</a>.
20.
Choose your keyboard layout:
2015-08-25
Kies jou sleutelborduitleg
21.
Type here to test your keyboard
2015-08-25
Tik iets om jou sleutelbord te toets.
22.
Detect Keyboard Layout
2015-08-25
Bespeur sleutelborduitleg
23.
Detect Keyboard Layout...
2015-08-25
Bespeur tans sleutelborduitleg...
25.
Is the following key present on your keyboard?
2015-08-25
Is die volgende sleutel beskikbaar op jou sleutelbord?
31.
Your name:
2015-08-25
Jou naam:
32.
Your name
2015-08-25
Jou naam
33.
Pick a username:
2015-08-25
Kies 'n gebruikersnaam:
35.
Must start with a lower-case letter.
2015-08-25
Moet 'n kleinletter begin.
36.
May only contain lower-case letters, digits, hyphens, and underscores.
2015-08-25
Mag slegs kleinletters, getalle, koppeltekens en onderstreeptekens bevat.
37.
Choose a password:
2015-08-25
Kies 'n wagwoord:
39.
Confirm password
2015-08-25
Bevestig wagwoord
40.
Confirm your password:
2015-08-25
Bevestig jou wagwoord:
41.
Your computer's name:
2015-08-25
Jou rekenaar se naam:
42.
The name it uses when it talks to other computers.
2015-08-25
Die naam wat gebruik word om met ander rekenaars te kommunikeer.
43.
Must be between 1 and 63 characters long.
2015-08-25
Moet tussen 1 en 63 karakters lank wees.
44.
May only contain letters, digits, hyphens, and dots.
2015-08-25
Mag slegs letters, syfers, koppeltekens en punte bevat.
45.
May not start or end with a hyphen.
2015-08-25
Mag nie met 'n koppelteken begin of eindig nie.
46.
May not start or end with a dot, or contain the sequence "..".
2015-08-25
Mag nie met 'n punt begin of eindig of die reeks '..' bevat nie.
47.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2015-08-25
Jy loop in foutopsporingmodus. Moenie 'n waardevolle wagwoord gebruik nie.
48.
Passwords do not match
2015-08-25
Wagwoorde stem nie ooreen nie
49.
Short password
2015-08-25
Kort wagwoord
50.
Weak password
2015-08-25
Swak wagwoord
51.
Fair password
2015-08-25
Redelike wagwoord
52.
Good password
2015-08-25
Goeie wagwoord
53.
Strong password
2015-08-25
Sterk wagwoord
56.
Encrypt my home folder
2015-08-25
Enkripteer my my tuisvouer
60.
Installation type
2015-08-25
Installasiesoort
61.
Files (${SIZE})
2015-08-25
Lêers (${SIZE})
62.
Prepare partitions
2015-08-26
Berei partisies voor
63.
_Install Now[ action ]
2015-08-25
_Installeer nou
66.
Bootloader install failed
2015-08-25
Selflaaierinstallasie het misluk
67.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2015-08-25
Jammer, 'n fout het voorgekom en dit was nie moontlik om die selflaaier op die spesifieke plek te installeer nie.
68.
Choose a different device to install the bootloader on:
2015-08-25
Kies 'n ander toestel om die selflaaier op te installeer:
69.
Continue without a bootloader.
2015-08-25
Gaan voort sonder die selflaaier.
70.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2015-08-25
Jy sal 'n selflaaier handmatig moet installeer om ${RELEASE) gevolglik te laat laai.
72.
This may leave your computer unable to boot.
2015-08-25
Jou rekenaar sal moontlik hierdeur nie kan laai nie.
76.
Continue Testing
2015-08-25
Gaan voort met toetsing
78.
Shutdown Now
2015-08-25
Skakel nou af
79.
Installer crashed
2015-08-25
Installeerder het onverwags gestop
81.
New Partition Table...
2015-08-26
Nuwe partisietabel...
86.
Recalculating partitions...
2015-08-26
Herbereken partisies...