Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
11 of 1 result
4.
Since you are installing this software using the Xubuntu Desktop CD, feel free to examine things as it installs. After the installation, the desktop will look much the same as it does now.
type: Content of: <div><div><p>
Bởi vì bạn đang cài phần mềm này bằng đĩa Xubuntu Desktop CD, hãy tự do tìm hiểu mọi thứ trong khi đang cài đặt. Sau khi cài đặt kết thúc, mặt bàn sẽ có hình dạng gần giống với hiện tại.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-08
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:9
11 of 1 result

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Hoàng Phương, Thai Ly Cuong, dongha, nglekhoi.