Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 44 results
1.
Congratulations!
type: Content of: <div><h1>
Urime!
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-01
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:2
2.
You have chosen to install the latest version of Xubuntu, 12.04 LTS.
type: Content of: <div><div><p>
Ju keni zgjedhur të instaloni versionin e fundit të Xubuntu, 12.04 LTS.
Translated by Vlad on 2012-08-26
Reviewed by Vilson Gjeci on 2012-08-27
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:7
3.
This exciting piece of software is brought to you free of any fees, for your use and any others you want to share it with.
type: Content of: <div><div><p>
Kjo pjesë emocionuese programi ju jepet pa asnjë pagesë, për përdorimin tuaj dhe të çdokujt me të cilin doni ta ndani.
Translated by Vlad on 2012-08-26
Reviewed by Vilson Gjeci on 2012-08-27
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:8
4.
Since you are installing this software using the Xubuntu Desktop CD, feel free to examine things as it installs. After the installation, the desktop will look much the same as it does now.
type: Content of: <div><div><p>
Meqë ju po e instaloni këtë program duke përdorur Xubuntu Desktop CD, ndihuni i lirshëm që t'i shqyrtoni gjërat ndërkohë që ai instalohet. Pas instalimit, desktopi do të duket shumë i ngjajshëm me ç'është tani.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-05-27
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:9
5.
Your web experience
type: Content of: <div><h1>
Përvoja juaj në internet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-04-19
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_web.html:2
6.
<em>Firefox</em> and <em>Thunderbird</em> are everything you need from web applications.
type: Content of: <div><div><p>
<em>Firefox</em> dhe <em>Thunderbird</em> dhe gjithçka që ju nevojitet nga programet për internetin.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-04-19
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_web.html:7
7.
They offer you the web the way you like it: high performance, easy customization and advanced security.
type: Content of: <div><div><p>
Po ju ofrojnë internetin në mënyrën që ju pëlqen: rendiment i lartë, personalizim i thjeshtë dhe siguri e përparuar.
Translated by Vlad on 2012-08-26
Reviewed by Vilson Gjeci on 2012-08-27
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_web.html:8
8.
Where?
type: Content of: <div><div><div><h2>
Ku?
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-04-19
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:9 slideshows/xubuntu/slides/02_messaging.html:10 slideshows/xubuntu/slides/03_gmusicbrowser.html:10 slideshows/xubuntu/slides/04_office.html:10 slideshows/xubuntu/slides/06_explore.html:10
9.
<span>»</span>
type: Content of: <div><div><div><p>
<span>»</span>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-04-19
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:10 slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:11 slideshows/xubuntu/slides/02_messaging.html:11 slideshows/xubuntu/slides/03_gmusicbrowser.html:11 slideshows/xubuntu/slides/04_office.html:11 slideshows/xubuntu/slides/04_office.html:12 slideshows/xubuntu/slides/06_explore.html:11 slideshows/xubuntu/slides/06_explore.html:12
10.
Internet <span>»</span>
type: Content of: <div><div><div><p>
Internet <span>»</span>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-04-19
Located in slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:10 slideshows/xubuntu/slides/01_internet.html:11 slideshows/xubuntu/slides/02_messaging.html:11
110 of 44 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci, Vlad.