Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 48 results
1.
Accessibility in Kubuntu
type: Content of: <h1>
Tilgjengelighet i Kubuntu
Translated by Halvor Lyche Strandvoll on 2010-04-06
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-08
Suggestions:
Tilgjenge i Kubuntu
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2010-10-26
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Kubuntu one of the most accessible operating systems around.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Vi ønsker å gjøre datamaskiner tilgjengelig for alle, uansett fysisk tilstand. Derfor sørger vi også for verktøy som gjør Kubuntu til et av de mest tilgjengelige operativsystemene.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-17
Suggestions:
Me ynskjer å gjera datamaskiner tilgjengelege for alle, uavhengig av fysisk tilstand. Derfor sørgjer me for verktøy som gjer Kubuntu til eit av dei mest tilgjengelege operativsystema.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Åsmund Skjæveland on 2011-04-11
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Accessibility</em> preferences, inside the System Settings application from the menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Modifier Keys</em>, <em>Keyboard Filters</em>, and <em>Activation Gestures</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Du kan få tak i disse verktøyene på ett sted: i <em>Tilgjengelighet</em> preferanser, inne i systeminnstillingene programmet fra menyen. Derfra kan du slå på nyttige verktøy som <em>Modifier Keys</em>, <em>Tastatur Filtre</em>, and <em>Aktivisering Bevegelser</em>.
Translated by Martin Dahl Moe on 2010-05-02
Reviewed by Terje Andre Arnøy on 2010-08-02
Suggestions:
Du kan få tilgang til alle desse verktøya på ein stad: Menyvalet <em>Hjelpeteknologi</em>, under System-Innstillingar. Derfrå kan du skru på nyttige verktøy som <em>endringstastar</em>, <em>tastaturfilter</em> og <em>aktiviseringsgestar</em>.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Åsmund Skjæveland on 2011-04-11
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:9
4.
Remember to also look over the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Husk å kikke på innstillingene for <em>Utseende</em> også. Her kan du velge mellom forskjellige visuelle uttrykk og endre skrifttyper og -størrelser som brukes i programmene.
Translated by Jon Arne Westgaard on 2010-04-17
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-17
Suggestions:
Hugs å sjå på på innstillingane under <em>Utsjånad</em> også. Du kan velja mellom ulike visuelle effektar og endra skrifttypane som programma brukar.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Åsmund Skjæveland on 2011-04-11
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:14
5.
Get your game on with Kubuntu
type: Content of: <h1>
Kom i gang med og spill med Kubuntu
Translated and reviewed by Terje Andre Arnøy on 2010-07-29
Suggestions:
Spel i Kubuntu
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2010-10-26
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:1
6.
With hundreds of game titles in our online repository, Kubuntu allows you to not be all about work, but also allows you to play.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Med hundrevis av spilltitler i vårt programvarearkiv lar Kubuntu deg også spille, ikke bare arbeide.
Translated and reviewed by Terje Andre Arnøy on 2010-08-02
Suggestions:
Med hundrevis av spel i vårt programvarearkiv let Kubuntu deg spela, ikkje berre arbeida.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Åsmund Skjæveland on 2011-04-11
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:6
7.
The <em>KDE Software Compilation</em> has quite a few games ranging from card games to logic games and board games.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>KDEs programvarepakke<em> har ganske mange spill. Alt fra kortspill til logikkspill og brettspill.
Translated by Mikael Strand on 2010-06-04
Reviewed by Terje Andre Arnøy on 2010-07-29
Suggestions:
<em>KDE Software Compilation</em> har ein del spel, alt i frå kortspel til strategispel og brettspel.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2010-10-04
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:10
8.
First Person Shooters, Role Play Games, and more are also available in the repositories.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Skytespill, rollespill og mer er også tilgjengelig i pakkearkivet.
Translated and reviewed by Terje Andre Arnøy on 2010-08-02
Suggestions:
Skytespel, rollespel og andre er óg tilgjengelege frå programvarearkivet.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Åsmund Skjæveland on 2011-04-11
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:11
9.
Getting help with Kubuntu
type: Content of: <div><div><h1>
Få hjelp med Kubuntu
Translated by tor-henning on 2010-04-12
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-12
Located in slideshows/kubuntu/slides/03_Get-Help.html:3
10.
If you need help, try <em>Help</em> from the menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Behøver du hjelp kan du forsøke <em>Hjelp</em> fra menyen, eller <em>Hjelp</em>-menyen i de fleste ordinære programmer.
Translated and reviewed by Jon Arne Westgaard on 2010-04-23
Suggestions:
Om du treng hjelp, prøv <em>Hjelp</em> i menyen eller <em>Hjelp</em>-menyen i dei fleste program.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-kubuntu in Ubuntu Precise package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2010-10-26
Located in slideshows/kubuntu/slides/get-help.html:6
110 of 48 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Harald Vikhagen, Christian <kimocoder> Bremvaag, Halvor Lyche Strandvoll, Hans Joachim Desserud, Hans-Petter Broz, Joakim Forøysund, Jon Arne Westgaard, Kjetil Birkeland Moe, Martin Dahl Moe, Michael Øgreid, Mikael Strand, Olav Andreas Lindekleiv, Terje Andre Arnøy, Tor Syversen, tarkume, tor-henning.