Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 48 results
1.
Accessibility in Kubuntu
type: Content of: <h1>
Zpřístupnění v Kubuntu
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-03-21
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Kubuntu one of the most accessible operating systems around.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Chceme umožnit práci na počítači každému bez ohledu na jeho fyzická omezení. Proto poskytujeme nástroje, které činí Kubuntu jedním z nejpřístupnějších operačních systémů.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-07
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Accessibility</em> preferences, inside the System Settings application from the menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Modifier Keys</em>, <em>Keyboard Filters</em>, and <em>Activation Gestures</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Tyto nástroje můžete najít na jednom místě: v ovládacím modulu <em>Zpřístupnění</em>, který naleznete v nabídce Nastavení systému. Odtud můžete zapnout pomocné nástroje jako <em>Modifikátory klávesnice</em>, <em>Filtrování kláves</em> a <em>Aktivační gesta</em>.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-07
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:9
4.
Remember to also look over the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nezapomeňte se také podívat do nabídky <em>Vzhled</em>. Můžete si vybrat z několika motivů vzhledu stejně jako změnit písmo, které je použito v aplikacích.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2011-04-08
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:14
5.
Get your game on with Kubuntu
type: Content of: <h1>
Zahrajte si hry v Kubuntu
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-08
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:1
6.
With hundreds of game titles in our online repository, Kubuntu allows you to not be all about work, but also allows you to play.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Kubuntu není jenom o práci, ale stovky her v našem internetovém zdroji vám umožní si i zahrát.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-07
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:6
7.
The <em>KDE Software Compilation</em> has quite a few games ranging from card games to logic games and board games.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Pracovní prostředí KDE</em> obsahuje několik her se zaměřením na karetní, logické nebo deskové hry.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-07
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:10
8.
First Person Shooters, Role Play Games, and more are also available in the repositories.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ve zdrojích naleznete střílečky z pohledu první osoby, hry na hrdiny a mnoho dalších herních žánrů.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-08
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:11
9.
Getting help with Kubuntu
type: Content of: <div><div><h1>
Získání pomoci s Kubuntu
Translated by Adrian Guniš on 2010-04-07
Reviewed by Pavel Borecki on 2019-05-12
Located in slideshows/kubuntu/slides/03_Get-Help.html:3
10.
If you need help, try <em>Help</em> from the menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Pokud potřebujete pomoc, zkuste <em>Nápovědu</em> z hlavní nabídky nebo nabídku <em>Nápověda</em> dostupnou ve většině aplikací.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-07
Located in slideshows/kubuntu/slides/get-help.html:6
110 of 48 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Guniš, Martin Klapetek, Milos Machat, Richard Richter, Vojtěch Trefný, escamilo.