Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 69 results
1.
Simple Scan
2010-06-22
Skanim i thjeshtë
2.
_Document
2010-06-22
_Dokumenti
3.
Sc_an
2010-06-22
Sk_anim
4.
Single _Page
2010-06-22
Faqe_e_vetme
5.
All Pages From _Feeder
2010-06-22
Të Gjitha Faqet Nga _Ushqyesi
6.
_Stop Scan
2010-06-22
_Ndalo Skanimin
7.
Text
2010-06-22
Tekst
8.
Photo
2010-06-22
Foto
9.
_Email
2010-06-22
_Email
2010-06-22
_Imellë
10.
_Page
2010-06-22
_Faqe
11.
Rotate _Left
2010-06-22
Rrotullo _Majtas
12.
Rotate _Right
2010-06-22
Rrotullo _Djathtas
13.
_Crop
2010-06-22
Preje
14.
_None
2010-06-22
_Asnjë
15.
A_4
2010-06-22
A_4
16.
A_5
2010-06-22
A_5
17.
A_6
2010-06-22
A_6
18.
_Letter
2010-06-22
_Shkronjë
19.
Le_gal
2010-06-22
Le_gal
20.
4×6
2010-06-22
4×6
21.
_Custom
2010-06-22
_Sipas përdoruesit
22.
_Rotate Crop
2010-06-22
_Prerje me Rrotullim
25.
_Help
2010-06-22
_Ndihmë
26.
_Contents
2010-06-22
_Përmbajtje
27.
Start a new document
2010-06-22
Filloje një dokument të ri
28.
New
2010-06-22
I ri
29.
Scan a single page from the scanner
2010-06-22
Skanoje një faqe të thjeshtë prej skanerit
30.
Scan
2010-06-22
Skanim
31.
Save document to a file
2010-06-22
Ruaje dokumentin tek një fajll
32.
Save
2010-06-22
Ruaj
33.
Stop the current scan
2010-06-22
Ndaloje skanimin e tanishëm
34.
Stop
2010-06-22
Ndalo
35.
Rotate the page to the left (counter-clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të majtë
36.
Rotate Left
2010-06-22
Rrotullo Majtas
37.
Rotate the page to the right (clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të djathtë
38.
Rotate Right
2010-06-22
Rrotullo Djathtas
39.
Crop the selected page
2010-06-22
Preje faqen e përzgjedhur
40.
Crop
2010-06-22
Prej
41.
_Username for resource:
2010-06-22
Shfrytëzuesi për resurse
42.
_Password:
2010-06-22
_Fjalëkalim:
43.
_Authorize
2010-06-22
_Autorizo
44.
Preferences
2010-06-22
Parapëlqimet
45.
Scan S_ource:
2010-06-22
Skanoje b_urimin
46.
_Text Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Tekstit:
47.
_Photo Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Fotos:
48.
Scan Side:
2010-06-22
Skanoje anën
49.
Page Size:
2010-06-22
Përmasa e Faqes:
50.
Front and Back
2010-06-22
Para dhe Mbrapa
51.
Front
2010-06-22
Përball