Browsing Kazakh translation

104 of 852 results
104.
Delete these files from camera?
Delete these %d files from camera?
Бұл %d файлды камерадан өшіру керек пе?
Translated by Baurzhan Muftakhidinov on 2012-03-28
(no translation yet)
Translated by Baurzhan Muftakhidinov on 2012-03-28
Located in src/camera/ImportPage.vala:1765
104 of 852 results

This translation is managed by Ubuntu Kazakh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.