Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 38 results
1.
Copyright 2009-2012 Yorba Foundation
E Drejta e Autorit 2009-2012 Yorba Foundation
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:33
2.
An error message occured when publishing to Piwigo. Please try again.
Doli një mesazh gabimi gjatë publikimit tek Piwigo. Ju lutemi ta provoni përsëri.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:850
3.
Enter the URL of your Piwigo photo library as well as the username and password associated with your Piwigo account for that library.
Vendosni URL-në e librarisë së fotove të Piwigp si dhe emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e bashkangjitur me llogarinë tuaj të Piwigo për atë librari.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:931
4.
Shotwell cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you entered
Showtell nuk mund të kontaktojë librarinë tuaj të fotove të Piwigo. Ju lutemi të verifikoni URL-në që vendosët
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:932
5.
Username and/or password invalid. Please try again
Emri i përdoruesit dhe/ose fjalëkalimi janë të pavlefshëm. Ju lutemi ta provoni përsëri
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:590
6.
Shotwell Connect
Lidhja e Showtell
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:1061
7.
Everyone
Çdokush
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:1139
8.
Admins, Friends, Family, Contacts
Administratorët, Miqtë, Familja, Kontaktet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:1140
9.
Admins, Family, Friends
Administratorët, Familja, Miqtë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:1141
10.
Admins, Family
Administratorët, Familja
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-12
Located in plugins/shotwell-publishing-extras/PiwigoPublishing.vala:1142
110 of 38 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.