Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
1625 of 98 results
16.
Installing files: %s
Duke instaluar skedarët: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-08-04
Located in ../test.py:109
17.
Installing packages: %s
Duke instaluar paketat: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-08-04
Located in ../test.py:115
18.
Installing mimetype handlers: %s
Duke instaluar mbartësit e mimetype: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-08-04
Located in ../test.py:121
19.
Installing providers: %s
Duke instaluar dhënësit: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-08-04
Located in ../test.py:127
20.
Installing GStreamer-Resource: %s
Duke instaluar GStreamer-Resource: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-07-23
Located in ../test.py:146
21.
_Install
_Instalo
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-05-31
Located in ../sessioninstaller/core.py:262
22.
Install
Instalo
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-05-31
Located in ../sessioninstaller/core.py:280
23.
Package
Paketa
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-05-31
Located in ../sessioninstaller/core.py:284
24.
The use of %s may be restricted in some countries. You must verify that one of the following is true:
- These restrictions do not apply in your country of legal residence
- You have permission to use this software (for example, a patent license)
- You are using this software for research purposes only
TRANSLATORS: %s is the name of a piece of software
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Përdorimi i %s mund të jetë i kufizuar në disa vende. Ju duhet të verifikoni që një praj fakteve që vijojnë është i vërtetë:
- Këto kufizime nuk aplikohen në vendin ligjor të banimit tuaj
- Ju keni leje për ta përdorur këtë program (përshembull, një liçencë patente)
- Ju po e përdorni këtë program vetëm për qëllime kërkimi
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-05-05
Located in ../sessioninstaller/core.py:333
25.
Failed to install multiple package files
Dështova të instaloj skedarë të shumtë të paketave
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-08-04
Located in ../sessioninstaller/core.py:635
1625 of 98 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.