Translations by Gabriel Čenkei

Gabriel Čenkei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
68.
<b>Information</b>
2009-04-07
<b>Informácie</b>
287.
Record audio CDs from playlists and duplicate audio CDs
2009-04-07
Nahrať zvukové CD zo zoznamov skladieb a kópie zvukových CD
293.
Rhythmbox could not record the audio disc
2009-04-07
Rhythmbox nemohol nahrať zvukové CD
294.
Unable to build an audio track list
2009-04-07
Nedá sa zostaviť zoznam zvukových stôp
295.
Unable to write audio project file %s: %s
2009-04-07
Nedá sa zapísať súbor zvukového projektu %s: %s
296.
Unable to write audio project
2009-04-07
Nedá sa zapísať zvukový projekt
297.
Unable to create audio CD project
2009-04-07
Nedá sa vytvoriť projekt zvukového CD
337.
Connect to _DAAP share...
2009-04-07
Pripojiť zdieľanie _DAAP
366.
Model:
2009-04-08
Model:
379.
Advanced
2009-04-08
Rozšírené
398.
iPod detected
2009-04-08
Bol detekovaný iPod
401.
_Model:
2009-04-08
_Model:
403.
<span size="x-large" weight="bold">Do you want to initialize your iPod?</span>
2009-04-08
<span size="x-large" weight="bold">Chcete inicializovať Váš iPod?</span>
531.
Media player device error
2009-04-08
Chyba zariadenia
597.
%s. Would you like to add the podcast feed anyway?
2009-04-08
%s. Napriek tomu chcete pridať kanál podcast?
610.
The feed does not contain any downloadable items
2009-04-08
Kanál neobsahuje žiadnu položku k stiahnutiu
639.
Podcast Error
2009-04-08
Chyba podcastu
680.
The Beatles
2009-04-08
The Beatles
681.
Help!
2009-04-08
Help!
682.
Ticket To Ride
2009-04-08
Ticket To Ride
697.
XML Shareable Playlist Format
2009-04-08
XML Shareable Playlist Format
713.
Save the play queue to a file
2009-04-08
Uložiť do súboru
718.
All Files
2009-04-08
Všetky súbory
1025.
No Stars
2009-04-08
Bez hviezdičiek
1026.
%d Star
%d Stars
2009-04-08
%d Hviezdička
%d Hviezdičky
%d Hviezdičiek