Translations by Jozef Mlich

Jozef Mlich has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
2.
Insufficient memory available
2015-12-21
Není k dispozici dostatek paměti
4.
Internal error
2015-12-21
Vnitřní chyba
7.
The module cannot create needed threads
2015-12-21
Modul nemůže vytvořit požadované vlákna
8.
The module cannot lock data properly
2015-12-21
Modul nemůže správně zamknout data
9.
The field is read-only
2015-12-21
Pole je pouze pro čtení
10.
The field is sensitive and cannot be revealed
2015-12-21
Pole je citlivé a nemůže být odkryto
12.
Invalid value for field
2015-12-21
Nesprávná hodnota pole
13.
The data is not valid or unrecognized
2015-12-21
Data nejsou platné nebo rozpoznané
15.
An error occurred on the device
2015-12-21
Nastala chyba na zařízení
16.
Insufficient memory available on the device
2015-12-21
Na zařízení není k dispozici dostak paměti
17.
The device was removed or unplugged
2015-12-21
Zařízení bylo odstraněno nebo odpojeno
18.
The encrypted data is not valid or unrecognized
2015-12-21
Šifrovaná data nejsou platná nebo rozpoznaná
19.
The encrypted data is too long
2015-12-21
Šifrované data jsou příliš dlouhé
20.
This operation is not supported
2015-12-21
Operace není podporovaná
22.
The key is the wrong size
2015-12-21
Klíč má chybnou velikost
23.
The key is of the wrong type
2015-12-21
Klíč má chybný typ
24.
No key is needed
2015-12-21
Není potřeba žádný klíč
25.
The key is different than before
2015-12-21
Klíč je jiný než byl před tím
26.
A key is needed
2015-12-21
Je požadován klíč
28.
This operation cannot be done with this key
2015-12-21
S tímto klíčem nelze operaci dokončit
30.
Cannot export this key
2015-12-21
Tento klíč nelze exportovat
31.
The crypto mechanism is invalid or unrecognized
2015-12-21
Šiforvací mechanizmus je neplatný nebo nerozpoznaný
32.
The crypto mechanism has an invalid argument
2015-12-21
Šiforvací mechanizmus má neplatný argument
33.
The object is missing or invalid
2015-12-21
Objekt chybí nebo je neplatný
36.
The password or PIN is incorrect
2015-12-21
Heslo nebo PIN nejsou správné
37.
The password or PIN is invalid
2015-12-21
Heslo nebo PIN nejsou plané
38.
The password or PIN is of an invalid length
2015-12-21
Heslo nebo PIN mají neplatnou délku
39.
The password or PIN has expired
2015-12-21
Heslo nebo PIN vypršeli
49.
The signature is unrecognized or corrupted
2015-12-21
Podpis nelze rozpoznat nebo je poškozený
50.
Certain required fields are missing
2015-12-21
Některé požadované pole chybí
51.
Certain fields have invalid values
2015-12-21
Některé pole mají neplatné hodnoty
53.
The device is invalid or unrecognizable
2015-12-21
Zařízení je neplatné nebo jej není možné rozpoznat
54.
The device is write protected
2015-12-21
Zařízení je chráněné proti zápisu
55.
Cannot import because the key is invalid
2015-12-21
Není možné importovat z důvodu neplatného klíče
56.
Cannot import because the key is of the wrong size
2015-12-21
Není možné importovat z důvodu chybné velikosti klíče
57.
Cannot import because the key is of the wrong type
2015-12-21
Není možné importovat z důvodu chybného typu klíče
58.
You are already logged in
2015-12-21
Už jste příhlášen
59.
No user has logged in
2015-12-21
Není přihlášený žádný uživatel
60.
The user's password or PIN is not set
2015-12-21
Uživatelovo heslo nebo PIN není nastavený
61.
The user is of an invalid type
2015-12-21
Neplatný typ uživatele
62.
Another user is already logged in
2015-12-21
Už je příhlášený jiný uživatel
63.
Too many users of different types are logged in
2015-12-21
Je přihlášeno příliš mnoho různých typů uživatelů
65.
Cannot import a key of the wrong size
2015-12-21
Nelze importovat klíč o chybné velikosti
66.
Cannot export because the key is invalid
2015-12-21
Nelze exportovat, protože klíč není platný
67.
Cannot export because the key is of the wrong size
2015-12-21
Nelze exportovat, protože klíč má chybnou velikost
68.
Cannot export because the key is of the wrong type
2015-12-21
Nelze exportovat, protože klíč má nesprávný typ
69.
Unable to initialize the random number generator
2015-12-21
Nelze inicializovat generátor náhodných čísel
70.
No random number generator available
2015-12-21
Není k dispozici žádný generátor náhodných čísel
71.
The crypto mechanism has an invalid parameter
2015-12-21
Šiforvací mechanizmus má neplatný parametr
74.
The information is sensitive and cannot be revealed
2015-12-21
Informace je citlivá a nemůže být odkryta