Translations by Torstein A. W.

Torstein A. W. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 311 results
65.
Configuring wired network connection '%s'...
2010-08-14
Set opp kabla nettverkstilkopling «%s» …
66.
User authentication required for wired network connection '%s'...
2010-08-14
Brukarautentisering krevst av den kabla nettverkstilkoplinga «%s» …
67.
Requesting a wired network address for '%s'...
2010-08-14
Ber om ei nettverksadresse for det kabla nettverket «%s» …
68.
Wired network connection '%s' active
2010-08-14
Kabla nettverkstilkopling «%s» er i bruk
70.
_Connect to Hidden Wireless Network...
2010-08-14
_Kopla til eit gøymt trålaust nettverk …
72.
(none)
2010-08-14
(ingen)
80.
wireless is disabled
2010-08-14
trådlaus er slått av
82.
More networks
2010-08-14
Fleire nettverk
83.
Wireless Networks Available
2010-08-14
Trådlause nettverk er tilgjengelege
85.
Don't show this message again
2010-08-14
Ikkje vis denne meldinga igjen
86.
Preparing wireless network connection '%s'...
2010-08-14
Klargjer trådlaus nettverkstilkopling «%s» …
87.
Configuring wireless network connection '%s'...
2010-08-14
Set opp trådlaus nettverkstilkopling «%s» …
88.
User authentication required for wireless network '%s'...
2010-08-14
Brukarautentisering krevst av det trådlause nettverket «%s» …
89.
Requesting a wireless network address for '%s'...
2010-08-14
Ber om ei nettverksadresse for det trådlaust nettverket «%s» …
90.
Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)
2010-08-14
Trådlaus nettverkstilkopling «%s» er i bruk: %s (%d%%)
91.
Wireless network connection '%s' active
2010-08-14
Trådlaus nettverkstilkopling «%s» er i bruk
118.
Speed:
2010-08-14
Snøggleik:
119.
Security:
2010-08-14
Tryggleik:
140.
No valid active connections found!
2010-08-14
Fann ingen tilkoplingar som er i bruk.
143.
NetworkManager Website
2010-08-14
Netstaden til NetworkManager
144.
Missing resources
2010-08-14
Manglande ressursar
145.
Mobile broadband network password
2010-08-14
Passord for mobilt breibandsnettverk
146.
A password is required to connect to '%s'.
2010-08-14
Passord krevst for å kopla til «%s».
148.
The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka fordi nettverkstilkoplinga vart avbrutt.
149.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka fordi VPN-tenesta vart uventa stoppa.
150.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka fordi VPN-tenesta sendte eit ugyldig oppsett.
151.
The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka på grunn av eit tidsavbrudd.
152.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka fordi VPN tenesta ikkje vart starta i tide.
153.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka fordi VPN tenesta ikkje klarte å starta.
154.
The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka fordi det ikkje eksisterte nokre gyldige gyldige VPN-løyndomar
155.
The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka pga. ugyldige VPN-løyndomar
156.
The VPN connection '%s' failed.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka.
157.
The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was interrupted.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart fråkopla fordi nettverkstilkopling vart avbrutt.
158.
The VPN connection '%s' disconnected because the VPN service stopped.
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart brutt fordi VPN-tenesta vart stoppa.
161.
VPN Connection Failed
2010-08-14
VPN-tilkoplinga vart mislukka
162.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start. %s
2010-08-14
VPN-tilkoplinga «%s» vart mislukka fordi VPN-tenesta ikkje klarte å starta. %s
165.
device not ready
2010-08-14
eining ikkje klar
166.
Disconnect
2010-08-14
Kopla frå
167.
device not managed
2010-08-14
eining ikkje handsama
168.
No network devices available
2010-08-14
Ingen nettverkseiningar er tilgjengelege
172.
NetworkManager is not running...
2010-08-14
NetworkManager køyrer ikkje …
176.
Enable _Mobile Broadband
2010-08-14
Slå på _mobilt breiband
178.
Enable N_otifications
2010-08-14
Slå på _varsling
180.
Edit Connections...
2010-08-14
Rediger tilkopling …
183.
No network connection
2010-08-14
Inga nettverkstilkopling
188.
Preparing network connection '%s'...
2010-08-14
Førebur nettverkstilkobling «%s» …
189.
User authentication required for network connection '%s'...
2010-08-14
Brukarautentisering krevst for nettverkstilkoplinga «%s» …
190.
Network connection '%s' active
2010-08-14
Nettverkstilkopling «%s» er i bruk
191.
Starting VPN connection '%s'...
2010-08-14
Startar VPN-tilkopling «%s» …
192.
User authentication required for VPN connection '%s'...
2010-08-14
Brukarautentisering krevst for VPN-tilkoplinga «%s»…