Translations by Torstein A. W.

Torstein A. W. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 311 results
~
could not connect to the system bus.
2010-08-14
klarte ikkje å kopla til systembussen.
~
DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12)
2010-08-14
DER, PEM eller PKCS#12 private nøklar (*.der, *.pem, *p12)
~
There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection type '%s'. Contact your system administrator.
2010-08-14
Det oppstod ein feil under oppstart av dialogvindauge for autentisering av VPN-tilkoplingsstypen «%s». Kontakt din systemadministrator.
~
_Security:
2010-08-14
Try_ggleik:
~
Use this c_onnection only for resources on its network
2010-08-14
Bruk denne tilkoplinga berre for ressursar på nettverket hennar
~
Control your network connections
2010-08-14
Kontroller nettverkstilkoplinga di
~
Use 802.1X security for this connection
2010-08-14
Bruk 802.1X-tryggleik for denne tilkoplinga
~
PI_N:
2010-08-14
PI_N:
~
An instance of nm-applet is already running.
2010-08-14
Ein instans av nm-applet køyrer alt.
~
Click on this icon to connect to a wireless network
2010-08-14
Trykk på dette ikonet for å kopla til eit trådlaust nettverk
~
_Authentication:
2010-08-14
_Autentisering:
~
Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. Contact your system administrator.
2010-08-14
Fann ikkje dialogvindauge til autentisering av VPN-tilkoplingstypen «%s». Kontakt din systemadministrator.
~
Cannot start VPN connection '%s'
2010-08-14
Klarte ikkje starta VPN-tilkopling «%s»
~
_PEAP version:
2010-08-14
_PEAP-versjon:
~
I_nner authentication:
2010-08-14
I_ntern autentisering:
~
Network Manager
2010-08-14
Network Manager
~
_Search domains:
2010-08-14
_Søkjedomene:
~
Could not acquire the %s service. (%d)
2010-08-14
Klarte ikkje å få %s-tenesten. (%d)
3.
Disable connected notifications
2010-08-14
Slå av varsel om tilkopling
4.
Set this to TRUE to disable notifications when connecting to a network.
2010-08-14
Set til TRUE for å slå av varsel når du koplar til eit nettverk.
5.
Disable disconnected notifications
2010-08-14
Slå av varsel om fråkopling
6.
Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a network.
2010-08-14
Set til TRUE for å slå av varsel når du koplar frå eit nettverk.
7.
Suppress networks available notifications
2010-08-14
Hindra varsel om tilgjengelege nettverk
8.
Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are available.
2010-08-14
Set til TRUE for å slå av varsel når trådlause nettverk er tilgjengelege.
9.
Stamp
2010-08-14
Stempel
10.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2010-08-14
Brukt til å fastslå om innstillingar skal verta migrert til ein ny versjon.
11.
Disable WiFi Create
2010-08-14
Slå av laging av trådlaust nettverk
12.
Set to TRUE to disable creation of adhoc networks when using the applet.
2010-08-14
Set til TRUE for å slå av laging av ad hoc-nettverk ved bruk av miniprogrammet.
16.
Manage and change your network connection settings
2010-08-14
Handter og endra innstillingar for nettverkstilkopling
17.
Available
2010-08-14
Tilgjengeleg
18.
You are now connected to '%s'.
2010-08-14
Du er no kopla til «%s».
20.
You are now connected to the mobile broadband network.
2010-08-14
Du er no kopla til eit mobilt breibandnettverk.
21.
Preparing mobile broadband connection '%s'...
2010-08-14
Førebur mobil breibandstilkopling «%s» …
22.
Configuring mobile broadband connection '%s'...
2010-08-14
Set opp mobil breibandstilkopling «%s» …
23.
User authentication required for mobile broadband connection '%s'...
2010-08-14
Brukarautentikasjon er påkravt for den mobile breibandstilkoplinga %s …
24.
Requesting a network address for '%s'...
2010-08-14
Ber om ei nettverksadresse for «%s» …
25.
Mobile broadband connection '%s' active
2010-08-14
Mobil breibandstilkopling «%s» er i bruk.
26.
CDMA
2010-08-14
CDMA
27.
Mobile Broadband (%s)
2010-08-14
Mobilt breiband (%s)
29.
New Mobile Broadband (CDMA) connection...
2010-08-14
Ny mobil breibandstilkopling (CDMA) …
30.
You are now connected to the CDMA network.
2010-08-14
Du er no kopla til eit CDMA-nettverk.
36.
GSM
2010-08-14
GSM
37.
New Mobile Broadband (GSM) connection...
2010-08-14
Ny mobil breibandtilkopling (GSM) …
39.
PIN code required
2010-08-14
PIN-kode vert kravd
40.
PIN code is needed for the mobile broadband device
2010-08-14
PIN-kode vert kravd av den mobile breibandeininga
57.
Auto Ethernet
2010-08-14
Automatisk lokalnett
58.
Wired Networks (%s)
2010-08-14
Kabla nettverk (%s)
60.
Wired Networks
2010-08-14
Kabla nettverk
62.
disconnected
2010-08-14
fråkopla
64.
Preparing wired network connection '%s'...
2010-08-14
Førebur kabla nettverkstilkopling «%s» …