Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

11911198 of 1198 results
1191.
These files are on a Picture CD.
މިފައިލްތައް ހުރީ ޕިކްޗަރ ސީޑީ އެއްގައި
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-29
Located in ../src/nautilus-x-content-bar.c:108
1192.
The media contains digital photos.
މީޑިއާގައި ޑިޖިޓަލް ފޮޓޯ އެބަހުރި
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-29
Located in ../src/nautilus-x-content-bar.c:110
1193.
These files are on a digital audio player.
މިފައިލްތައް ހުރީ ވީޑިޖިޓަލް އޯޑިއޯ ޕްލޭޔަރ އެއްގައި
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-29
Located in ../src/nautilus-x-content-bar.c:112
1194.
The media contains software.
މީޑިއާ ގައި ސޮފްޓްވެއަރ އެބަހުރި
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-29
Located in ../src/nautilus-x-content-bar.c:114
1195.
The media has been detected as "%s".
fallback to generic greeting
މީޑިއާ ޑިޓެކްޓް ކުރެވުނީ "%s" ގޮތަށް
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-29
Located in ../src/nautilus-x-content-bar.c:117
1196.
Open %s
%s ހުޅުވާ
Translated and reviewed by meekaaku on 2009-05-26
Located in src/nautilus-window.c:1811
1197.
Show Copy Dialog
(no translation yet)
Located in ../src/unity-quicklist-handler.h:72
1198.
Cancel All In-progress Actions
(no translation yet)
Located in ../src/unity-quicklist-handler.h:73
11911198 of 1198 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huxain, Ibrahim Awwam, Jinaa Ibraheem, meekaaku.